ναυαγώ Verb  [nafago, nafaro, nayagw]

  Verb
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ναυαγώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ναυαγώναυαγούμε
ναυαγείςναυαγείτε
ναυαγείναυαγούν(ε)
Imper
fekt
ναυαγούσαναυαγούσαμε
ναυαγούσεςναυαγούσατε
ναυαγούσεναυαγούσαν(ε)
Aoristναυάγησαναυαγήσαμε
ναυάγησεςναυαγήσατε
ναυάγησεναυάγησαν, ναυαγήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω ναυαγήσειέχουμε ναυαγήσει
έχεις ναυαγήσειέχετε ναυαγήσει
έχει ναυαγήσειέχουν ναυαγήσει
Plu
perf
ekt
είχα ναυαγήσειείχαμε ναυαγήσει
είχες ναυαγήσειείχατε ναυαγήσει
είχε ναυαγήσειείχαν ναυαγήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ναυαγώθα ναυαγούμε
θα ναυαγείςθα ναυαγείτε
θα ναυαγείθα ναυαγούν(ε)
Fut
ur
θα ναυαγήσωθα ναυαγήσουμε
θα ναυαγήσειςθα ναυαγήσετε
θα ναυαγήσειθα ναυαγήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ναυαγήσειθα έχουμε ναυαγήσει
θα έχεις ναυαγήσειθα έχετε ναυαγήσει
θα έχει ναυαγήσειθα έχουν ναυαγήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ναυαγώνα ναυαγούμε
να ναυαγείςνα ναυαγείτε
να ναυαγείνα ναυαγούν(ε)
Aoristνα ναυαγήσωνα ναυαγήσουμε, να ναυαγήσομε
να ναυαγήσειςνα ναυαγήσετε
να ναυαγήσεινα ναυαγήσουν(ε)
Perfνα έχω ναυαγήσεινα έχουμε ναυαγήσει
να έχεις ναυαγήσεινα έχετε ναυαγήσει
να έχει ναυαγήσεινα έχουν ναυαγήσει
Imper
ativ
Presναυαγείτε
Aoristναυάγησεναυαγήστε, ναυαγήσετε
Part
izip
Presναυαγώντας
Perfναυαγισμένος, -η, -οναυαγισμένοι, -ες, -α
έχοντας ναυαγήσει
InfinAoristναυαγήσει

Griechische Definition zu ναυαγώ

ναυαγώ [navaγó] .9α μππ. ναυαγισμένος : 1.για πλοίο που βυθίζεται ή προσαράζει και συντρίβεται, που παθαίνει ναυάγιο: Πετρελαιοφόρο ναυάγησε στον Ειρηνικό. Tο πλήρωμα εγκατέλειψε έγκαιρα το ναυαγισμένο πλοίο. || (επέκτ.) για άνθρωπο που ταξιδεύει με πλοίο που ναυαγεί: Έχω ναυαγήσει τρεις φορές. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback