{η}  μωρία Subst.  [moria, mwria]

{der}    Subst.
(26)
{die}    Subst.
(2)

Buchtip (Anzeige)

Etymologie zu μωρία

μωρία altgriechisch


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μωρία

μωρία η [moría] : (λόγ.) ανοησία, βλακεία.

[λόγ. < αρχ. μωρία]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback