{το}  μοναστήρι Subst.  [monastiri, monasthri]

{das}    Subst.
(796)

Etymologie zu μοναστήρι

μοναστήρι mittelgriechisch μοναστήρι Koine-Griechisch μοναστήριον μοναστήριος μονάζω altgriechisch μόνος


GriechischDeutsch
Οίνοι παραγόμενοι από σταφύλια αμπελώνων μιας εκμετάλλευσης που ανήκει σε μοναστήρι.Weine aus Trauben, die auf Rebflächen geerntet wurden, die zu einem Kloster gehören.

Übersetzung bestätigt

Στην ίδια γεωργική περιοχή βρίσκεται ένα μοναστήρι.Im selben landwirtschaftlichen Gebiet befindet sich ein Kloster.

Übersetzung bestätigt

4.4.7 Μεταξύ των απτών παραδειγμάτων των χώρων ένωσης πολιτισμών και μορφών της δημιουργικότητας έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, συχνά δε σε μειονεκτικές ή/και παραμεθόριες περιοχές, η ΕΟΚΕ επισημαίνει, εκτός από την εμπειρία της Βαλένθια, την πολύ πρόσφατη εμπειρία των «αστικών εργαστηρίων της περιφέρειας της Απουλίας», όπου εγκαταλελειμμένα κτίρια, όπως πρώην σχολεία, ιστορικά κτίρια, μοναστήρια, σφαγεία και στρατώνες σε ολόκληρη την περιοχή, ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν με έπιπλα και μέσα προκειμένου να καταστούν, με την υποστήριξη της περιφέρειας, πραγματικά φυτώρια πολιτισμού και δημιουργικότητας για τους νέους.4.4.7 Unter den konkreten Beispielen für Orte der Begegnung und des Austausches für Kultur und Kreativität außerhalb städtischer Ballungsgebiete häufig in benachteiligten und/oder grenz­nahen Regionen unterstreicht der EWSA neben den konsolidierten Erfahrungen in Valencia den aktuellen Fall der sog. "urbanen Laboratorien" in Apulien: In der gesamten Region werden nicht mehr genutzte Immobilien (Schulen, historische Gebäude, Klöster, Schlachthöfe, Kasernen usw.) mit Unterstützung der Region zu echten Kulturund Kreativzentren für die Jugend umgestaltet und ausgestattet.

Übersetzung bestätigt

4.4.7 Μεταξύ των απτών παραδειγμάτων των χώρων ένωσης πολιτισμών και μορφών της δημιουργικότητας έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, συχνά δε σε μειονεκτικές ή/και παραμεθόριες περιοχές, η ΕΟΚΕ επισημαίνει, εκτός από την εμπειρία της Βαλένθια, την πολύ πρόσφατη εμπειρία των «αστικών εργαστηρίων της περιφέρειας της Απουλίας», όπου εγκαταλελειμμένα κτίρια, όπως πρώην σχολεία, ιστορικά κτίρια, μοναστήρια, σφαγεία και στρατώνες σε ολόκληρη την περιοχή, ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν με έπιπλα και μέσα προκειμένου να καταστούν, με την υποστήριξη της περιφέρειας, πραγματικά φυτώρια πολιτισμού και δημιουργικότητας για τους νέους.4.4.7 Unter den konkreten Beispielen für Orte der Begegnung und des Austausches für Kultur und Kreativität außerhalb städtischer Ballungsgebiete häufig in benachteiligten und/oder grenz­nahen Regionen unterstreicht der EWSA neben den konsolidierten Erfahrungen in Valencia den aktuellen Fall der sog. "urbanen Laboratorien" in Apulien: In der gesamten Region wer­den nicht mehr genutzte Immobilien (Schulen, historische Gebäude, Klöster, Schlachthöfe, Kasernen usw.) mit Unterstützung der Region zu echten Kulturund Kreativzentren für die Jugend umgestaltet und ausgestattet.

Übersetzung bestätigt

Το εν λόγω πρόγραμμα λειτούργησε τόσο έντονα ως κίνητρο ώστε υπάρχει πλέον η πρόθεση να μετατραπεί ένα πρώην μοναστήρι στη συγκεκριμένη τοποθεσία σε μουσείο φυσικής ιστορίας.Die Impulswirkung war so groß, dass nun geplant ist, ein ehemaliges Kloster an diesem Ort in ein naturgeschichtliches Museum umzuwandeln.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
μονήGriechische Definition zu μοναστήρι

μοναστήρι το [monastíri] : το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν τη μοναστική ζωή: Aντρικό / γυναικείο μοναστήρι. Tα μοναστήρια του Aγίου Όρους. Mπαίνω / κλείνομαι σε μοναστήρι, γίνομαι μοναχός. ΠAΡ Tο μοναστήρι να ΄ν΄ καλά (κι από καλογέρους!), αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση το αγαθό που διαθέτει κάποιος, και ζήτηση πάντα θα υπάρχει. α. το κτίριο και ιδίως το κτιριακό συγκρότημα στο οποίο στεγάζεται ένα μοναστήρι: Εκκλησία / κελιά / περίβολος του μοναστηριού. β. η εκκλησία του μοναστηριού: Παντρεύτηκαν σε μοναστήρι. μοναστηράκι το YΠΟKΟΡ.

[μσν. μοναστήρι < ελνστ. μοναστήριον (αρχική σημ.: `ερημητήριο΄) ουσιαστικοπ. ουδ. του επιθ. μοναστήριος `που αναφέρεται σε μοναχικούς΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback