{η}  μισθοδοσία Subst.  [misthodosia, misthothosia]

(0)
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu μισθοδοσία

μισθοδοσία altgriechisch μισθοδοσία μισθός + δίδωμι


GriechischDeutsch
Έχουν χάσει τρείς μισθοδοσίες.Die Lohngelder wurden dreimal geraubt.

Übersetzung nicht bestätigt

Αλλά έμαθε για τις μισθοδοσίεςBis er von den Lohngeldern hörte

Übersetzung nicht bestätigt

Εσύ μου`μαθες για τις μισθοδοσίες και τώρα μ`αρέσουν.Du erzähltest mir von den Lohngeldern, und jetzt gefällt mir das.

Übersetzung nicht bestätigt

Αρχεία υπολογιστών, μισθοδοσίες, σβήστηκαν.(Summen)

Übersetzung nicht bestätigt

Ληστεύει μισθοδοσίες, τράπεζες, τέτοια πράγματα.Ja, Sir, er überfällt Geldboten, Banken und so weiter.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μισθοδοσία

μισθοδοσία η [misθoδosía] : πληρωμή του μισθού σε κπ.: Έναρξη / διακοπή της μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου.

[λόγ. < αρχ. μισθοδοσία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback