μερικά Adv.  [merika]

(4049)
  Adj.
(167)
  Adj.
(143)
(0)

GriechischDeutsch
Η Sachsen LB Europe, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι μερικά από τα χαρτοφυλάκια που τηρούσε στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής κρίσης αποδείχθηκαν μη κερδοφόρα, είναι ένας καθιερωμένος πάροχος υπηρεσιών στον χώρο των δομημένων χρηματοοικονομικών επενδύσεων με μοναδική τεχνογνωσία.Die Sachsen LB Europe ist, unabhängig von der Tatsache, dass sich einige der von ihr betreuten Portfolios im Zuge der Finanzkrise als verlustbringend erwiesen, ein etablierter Dienstleister für strukturierte finanzielle Investitionen mit einschlägigem Know-how.

Übersetzung bestätigt

Οι εντάσεις ενίσχυσης δεν προσαρμόζονται στη συνέχεια, εάν μετά από μερικά χρόνια προκύψει από τα στοιχεία ότι, παραδείγματος χάρη, η εξέλιξη της αγοράς ήταν διαφορετική από αυτή που είχε αρχικά προβλεφθεί.Die Beihilfeintensitäten werden in der Folge nicht angepasst, wenn einige Jahre später — ex-post — die tatsächlichen Zahlen zeigen, dass sich der Markt beispielsweise anders als ursprünglich vorgesehen entwickelt hat.

Übersetzung bestätigt

Στα σχόλιά τους για τον προσωρινό κανονισμό, μερικά συμβαλλόμενα μέρη υποστήριξαν ότι ο Καναδάς δεν θα ήταν κατάλληλη ανάλογη χώρα δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν κινήσει πρόσφατα διαδικασία αντιντάμπινγκ για το κιτρικό οξύ καταγωγής μεταξύ άλλων Καναδά.In ihren Stellungnahmen zu der vorläufigen Verordnung machten einige Parteien geltend, dass Kanada kein geeignetes Vergleichsland sei, da die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) vor kurzem ein Antidumpingverfahren betreffend Zitronensäure mit Ursprung unter anderem in Kanada eingeleitet hätten.

Übersetzung bestätigt

Αντικατάσταση φθαρμένων ρούχων με μερικά καινούργια (μη μεταχειρισμένα)Ersetzen abgetragener Kleidungsstücke durch einige neue (nicht gebrauchte)

Übersetzung bestätigt

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα έδειξε, επίσης, όπως αναφέρουν μερικά άλλα μέρη στα αιτήματα που υπέβαλαν, ότι οι εισαγωγές EMD από τη ΛΔΚ δεν αποτελούν, επί του παρόντος, εναλλακτική λύση για τους χρήστες, ιδίως στον τομέα των μπαταριών μικρών στοιχείων.Die Untersuchung ergab jedoch, dass, wie auch einige andere Parteien angeführt hatten, Einfuhren von EMD aus der VR China derzeit keine Alternative für die Verwender darstellen, was insbesondere für den Bereich der Kleinbatterien gilt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu μερικά.Griechische Definition zu μερικά

μερικά, επίρρ.

Ιδιαίτερα, ξεχωριστά:
Όλοι οι πιστοί κοινά αντάμα και καθένας μερικά του Κυρίου … είναι μέτοχοι (Χριστ. διδασκ. 240).
[<επίθ. μερικός. Η λ. στο Βλάχ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback