ματά  

  • Masse, Haufen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δώσε τα χαιρετίσματά μου στους γονείς σου!

Μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε.

Δε δείχνει τα αισθήματά του.

Quelle: ellasevia, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mata


Synonyme zu: ματά

μέτα

μεδέ

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15