μαλακτοσύνη  

  • Milde im Charakter
    upvotedownvote
  • Weichheit
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

malaktosini, malaktosynh


Deutsche Synonyme zu: μαλακτοσύνη

Weichheit Sanftheit Nachgiebigkeit Milde Mildheit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15