μαλακάδα  

  • Geschmeidigkeit
    upvotedownvote
  • Weichheit
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

malakada, malakatha


Deutsche Synonyme zu: μαλακάδα

Geschmeidigkeit Dehnbarkeit Weichheit Sanftheit Nachgiebigkeit Milde Mildheit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15