μαλάκιο  

  • Muschel
    upvotedownvote
  • Weichtier
    upvotedownvote
  • Weichtiere
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

malakio


Deutsche Synonyme zu: μαλάκιο

Muschel Gerippe Außenhaut Schale Weichtier Molluske


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ μαλάκιο μαλάκια
Genitiv μαλακίου μαλακίων
Akkusativ μαλάκιο μαλάκια
Vokativ μαλάκιο μαλάκια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15