μέχρι   [mechri, mexri]

  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu μέχρι

μέχρι altgriechisch μέχρι/μέχρις


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
μέχρις

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μέχρι.Griechische Definition zu μέχρι

μέχρι [méxri] & μέχρις [méxris] σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ακολουθεί φωνήεν· πρόθ. : ΣYN ως, έως. I. συντάσσεται με αιτιατική και δηλώνει: 1. το τέρμα, τοπικά ή χρονικά· η αφετηρία δηλώνεται με την πρόθεση από: μέχρι την άκρη του δρόμου / τη μέση / το λαιμό. Aπό το σπίτι μέχρι το σχολείο. Θα περιμένω μέχρι το βράδυ / το Πάσχα. Οι κάλπες θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη δύση του ηλίου. || σε στερεότυπη εκφορά: από*… ως / μέχρι. ΦΡ μέχρι το κόκαλο*. || ισοδυναμεί με την πρόθεση σε, όταν εκφράζει σκόπιμη κατεύθυνση προς ένα τέρμα: Πάμε μέχρι το σπίτι μου;, στο σπίτι μου, όχι πιο μακριά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback