μέχρι  

  • bis
    upvotedownvote
  • zu
    upvotedownvote

Beispielsätze

Θα σε συνοδευσω μέχρι το ἀεροδρόμιο.

Πήρα το ασανσέρ μέχρι τον τρίτο όροφο.

Αποφασίσαμε να αναβάλλουμε την συνάντηση μέχρι την επόμενη Κυριακή.

Quelle: promemoria, anmaretto, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mechri, mexri


Deutsche Synonyme zu: μέχρι

bis solange bis zu nach nach (nicht-standardsprachlich) dicht abgeschlossen abgesperrt versperrt verschlossen verriegelt gesperrt geschlossen trunken hacke voll besoffen breit betrunken alkoholisiert blau im Rausch strunz stoned berauscht voll wie eine Haubitze hackevoll abgefüllt bezecht unter Alkohol strack zugedröhnt zugeknallt drauf drogenberauscht bekifft à zu je zu jeweils für je für jeweils um

Ähnliche Worte

μέχρις

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15