λοίμωξη  

  • Infekt
    upvotedownvote
  • Infektion
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

limoksi, loimwksh


Deutsche Synonyme zu: λοίμωξη

Infektionskrankheit Infekt ansteckende Krankheit Infektion Ansteckung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15