λειτουργικός -ή -ό Adj.  [liturgikos -i -o, liturjikos -i -o, leitoyrgikos -h -o]

  Adj.
(14)
  Adj.
(3)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Σε περίπτωση που το προειδοποιητικό σήμα βλάβης βρίσκεται σε κοινό χώρο, ο κοινός χώρος πρέπει να παρατηρείται για να είναι λειτουργικός πριν από τον έλεγχο της κατάστασης του προειδοποιητικού σήματος βλάβης.Wenn die Fehlerwarnsignale in einem gemeinsamen Feld angeordnet sind, muss festgestellt werden, ob das gemeinsame Feld funktionsfähig ist, bevor der Status des Fehlerwarnsignals geprüft wird.

Übersetzung bestätigt

Θεωρεί επίσης ότι η ΕΟΚΕ οφείλει να διαδραματίσει σήμερα το σημαντικό ρόλο του διαμεσολαβητή του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών τον οποίο πρέπει να αναπτύξει ώστε να καταστεί λειτουργικός και τονίζει ότι πρέπει να διακρίνεται με σαφήνεια από τον κοινωνικό διάλογο.Dem Ausschuss falle eine wichtige Vermittlerrolle im zivilen Dialog zu, der dringend entwickelt und funktionsfähig gemacht werden müsse, jedoch klar vom sozialen Dialog zu trennen sei.

Übersetzung bestätigt

Ο ιστότοπος της αντιπροσωπείας είναι απόλυτα λειτουργικός στην αγγλική και κινεζική γλώσσα.Die Website der Delegation in Englisch und Chinesisch ist mittlerweile voll funktionsfähig.

Übersetzung bestätigt

Ήταν υπεραισιόδοξη η προσδοκία ότι, εντός των χρονικών ορίων ενός και μόνου σχεδίου αδελφοποίησης υπηρεσιών, θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην υποψήφια χώρα ένας πλήρως λειτουργικός, αποδοτικός και βιώσιμος οργανισμός.Die Erwartung, eine Bewerberländerorganisation könne innerhalb des Zeitrahmens eines einzigen Partnerschaftsprojekts voll funktionsfähig und zukunftsfähig sein sowie effizient arbeiten, hat sich als viel zu hoch gegriffen erwiesen.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, τώρα πλέον εξαρτάται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που θα μεριμνήσουν ώστε να καταστεί λειτουργικός ο Οργανισμός όσο το δυνατόν πιο σύντομα.Herr Präsident, der Ball ist nun im Feld der Kommission und der Mitgliedstaaten, die dafür sorgen sollen, dass die Agentur möglichst bald funktionsfähig sein wird.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • λειτουργικός (maskulin)
  • λειτουργική (feminin)
  • λειτουργικό (neutrum)


Griechische Definition zu λειτουργικός -ή -ό

λειτουργικός -ή -ό [divturjikós] : I1. (για πργ.) που εκπληρώνει ικανοποιητικά την ειδική λειτουργία, τον πρακτικό σκοπό για τον οποίο προορίζεται κτ.: Προτιμώ τα απλά και λειτουργικά έπιπλα. Πολλά αρχιτεκτονικά έργα είναι εντυπωσιακά, αλλά καθόλου λειτουργικά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback