λέγω  

  • ich sage
    upvotedownvote
  • sagen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Το χόμπι μου είναι να συλλέγω παλιά μπουκάλια.

Συλλέγω γραμματόσημα ως χόμπι.

Συλλέγω καρτ ποστάλ.

Quelle: mululatv, mululatv, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

lego, lero, legw


Deutsche Synonyme zu: λέγω

sagen besagen zum Inhalt haben berichtet werden (in einem Text) schildern erzählen erläutern vermerken berichten mitteilen bemerken äußern reden (eine) Äußerung tätigen den Mund aufmachen sprechen gurgeln schnarchen ratzen einen ganzen Wald durchsägen einen ganzen Wald zersägen formulieren phrasieren ausdrücken verbalisieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15