κρυώνω  

  • kalt haben
    upvotedownvote
  • kühlen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σήμερα το πρωί κρυώνω.

Νιώθω να κρυώνω.

Quelle: glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kriono, krywnw


Deutsche Synonyme zu: κρυώνω

Kälte verbreiten kühlen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15