κλείσιμο  

  • in der Nähe
    upvotedownvote
  • schließen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ) έλαβε χώρα στην Ελλάδα από την 11η Ιουνίου έως και την 7η Νοεμβρίου 2013. Η τότε κυβέρνηση Σαμαρά ...

... χρόνο κάποιο κλείσιμο αναφέρεται σε αυτές. Αυτό συνήθως υλοποιείται με κάποια χρήση της τεχνικής της συλλογής απορριμμάτων. Ένα κλείσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ...

... απειλώντας με κλείσιμο μαζί με το 6 Music. Ένα χρόνο αργότερα το BBC Trust ανακοίνωσε ότι ο σταθμός θα κλείσει, αλλά τελικά το κλείσιμο δεν πραγματοποιήθηκε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

klisimo, kleisimo


Deutsche Synonyme zu: κλείσιμο

nah in der Nähe nahebei schließen dichtmachen (seine) Pforten schließen zumachen aufgeben (aus dem Markt) ausscheiden ablaufen auslaufen enden verfallen zu Ende gehen ausgehen ausklingen aufhören (ein) Ende haben zu Ende sein auflösen (Geschäft) abwickeln liquidieren nicht weiterführen (den) Betrieb einstellen (jemandem den Laden) dichtmachen stilllegen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15