κβάντο  

  • Quant
    upvotedownvote
  • Quantum
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kvanto, kbanto


Deutsche Synonyme zu: κβάντο

Elementarteilchen Korpuskel Teilchen Partikel Quant Massenpunkt Menge Anzahl Quantität Quantum


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κβάντο κβάντα
Genitiv κβάντου κβάντων
Akkusativ κβάντο κβάντα
Vokativ κβάντο κβάντα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15