κατατάσσω Verb  [katatasso, katatassw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu κατατάσσω

κατατάσσω altgriechisch κατατάσσω κατά + τάσσω proto-griechisch *taťťō proto-indogermanisch *teh₂g-


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu κατατάσσω

κατατάσσω [katatáso] -ομαι Ρ αόρ. κατέταξα, απαρέμφ. κατατάξει, παθ. αόρ. κατατάχτηκα και κατατάχθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και κατετάγη, κατε τάγησαν, απαρέμφ. καταταχτεί, καταταχθεί και καταταγεί : 1α. τοποθε τώ κτ. (μια μονάδα ενός ευρύτερου συνόλου) στην κατάλληλη θέση ή καθορίζω τη σειρά που θα έχει (μέσα σε ένα υποσύνολο), με βάση το κύριο ή ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του· ταξινομώ: κατατάσσω τα βιβλία κατά είδη / με βάση τη χρονολογία έκδοσης. κατατάσσω τα εμπορεύματα ανάλογα με την ποιότητα / με τη χώρα προέλευσης. Ο Λινναίος χρησιμοποίησε ένα νέο σύστημα για να κατατάξει τα φυτά. β. καθορίζω την κατηγορία στην οποία ανήκει κάποιος ή κτ., τον συγκαταλέγω ανάμεσα σε όμοιους: Όσοι διαθέτουν θαλαμηγό κατατάσσονται στην κατηγορία των πλουσίων. Ορισμένα κράτη της Aφρικής κατατάσσονται ανάμεσα στα φτωχότερα του κόσμου. Tον κατατάσσω στους στενούς μου φίλους. Tα αρώματα κατατάσσονται στα είδη πολυτελείας. || H εκκλησία κατέταξε το Mέγα Kωνσταντίνο μεταξύ των αγίων, τον ανακήρυξε άγιο. || καθορίζω την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία μπορεί να ενταχθεί κάποιος, με βάση τις γνώσεις του ή τους τίτλους σπουδών: Tον κατέταξαν με εξετάσεις στο δεύτερο έτος / στην τρίτη τάξη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback