καταπίνω  Verb  [katapino, katapinw]

Ähnliche Bedeutung wie καταπίνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze καταπίνω

... κατοικούσε ένα άλλο τέρας, η Σκύλλα) και ρουφούσε το νερό της θάλασσας, καταπίνοντας μαζί διερχόμενα πλοία και ναυτικούς. Αργότερα οι μυθογράφοι μετέφεραν ...

... σώμα του βόα έχουν μεγάλη διασταλτικότητα. Αυτό επιτρέπει στο ερπετό να καταπίνει ολόκληρη την τροφή του. Τα περισσότερα είδη έχουν έναν λειτουργικό αριστερό ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΚΑΤΑΠΙΝΩ
I swallow
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
καταπίνωκαταπίνουμε, καταπίνομεκαταπίνομαικαταπινόμαστε
καταπίνειςκαταπίνετεκαταπίνεσαικαταπίνεστε, καταπινόσαστε
καταπίνεικαταπίνουν(ε)καταπίνεταικαταπίνονται
Imper
fekt
κατάπινακαταπίναμεκαταπινόμουν(α)καταπινόμαστε, καταπινόμασταν
κατάπινεςκαταπίνατεκαταπινόσουν(α)καταπινόσαστε, καταπινόσασταν
κατάπινεκατάπιναν, καταπίναν(ε)καταπινόταν(ε)καταπίνονταν, καταπινόντανε, καταπινόντουσαν
Aoristκατάπιακατάπιαμε
κατάπιεςκατάπιατε
κατάπιεκατάπιαν(ε)
Per
fect
έχω καταπιείέχουμε καταπιεί
έχεις καταπιείέχετε καταπιεί
έχει καταπιείέχουν καταπιεί
Plu
per
fect
είχα καταπιείείχαμε καταπιεί
είχες καταπιείείχατε καταπιεί
είχε καταπιείείχαν καταπιεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα καταπίνωθα καταπίνουμεθα καταπίνομαιθα καταπινόμαστε
θα καταπίνειςθα καταπίνετεθα καταπίνεσαιθα καταπίνεστε θα καταπινόσαστε
θα καταπίνειθα καταπίνουνθα καταπίνεταιθα καταπίνονται
Fut
ur
θα καταπιώθα καταπιούμε
θα καταπιείςθα καταπιείτε
θα καταπιείθα καταπιούν
Fut
ur II
θα έχω καταπιείθα έχουμε καταπιεί
θα έχεις καταπιείθα έχετε καταπιεί
θα έχει καταπιείθα έχουν καταπιεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να καταπίνωνα καταπίνουμενα καταπίνομαινα καταπινόμαστε
να καταπίνειςνα καταπίνετενα καταπίνεσαινα καταπίνεστε να καταπινόσαστε
να καταπίνεινα καταπίνουννα καταπίνεταινα καταπίνονται
Aoristνα καταπιώνα καταπιούμε
να καταπιείςνα καταπιείτε
να καταπιείνα καταπιούν(ε)
Perfνα έχω καταπιείνα έχουμε καταπιεί
να έχεις καταπιείνα έχετε καταπιεί
να έχει καταπιείνα έχουν καταπιεί
Imper
ativ
Presκατάπινεκαταπίνετεκαταπίνεστε
Aoristκατάπιεκαταπιείτε
Part
izip
Presκαταπίνοντας
Perfέχοντας καταπιεί
InfinAoristκαταπιεί
Griechische Definition zu καταπίνω

καταπίνω [katapíno] -ομαι Ρ αόρ. κατάπια, απαρέμφ. καταπιεί (παθ. μόνο στο ενεστ. θ.) : 1α. με εκούσιες και με αντανακλαστικές κινήσεις των μυών του στόματος και του φάρυγγα κατεβάζω κτ., κυρίως μια ποσότητα στερεάς ή υγρής τροφής, από το στόμα στο στομάχι διά μέσου του οισοφάγου: Kατάπιε μια μπουκιά, έφαγε. Kατάπιε μια γουλιά νερό, ήπιε. Aυ τά τα χάπια δεν καταπίνονται εύκολα. Πνίγηκα, γιατί κατάπια ένα κουκούτσι. Δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου, για μεγάλη ανορεξία ή δυσκολία στην κατάποση. Πονάω όταν καταπίνω, όταν κάνω τις κινήσεις της κατάποσης. || Kαταπίνουμε τη σκόνη που σηκώνουν τα αυτοκίνητα, εισπνέουμε. β. (οικ.) τρώω βιαστικά και λαίμαργα, καταβροχθίζω την τρο φή μου: Ό,τι βρει μπροστά του το καταπίνει. || απορροφώ: Tο στεγνό χώ μα καταπίνει το νερό. (έκφρ.) καταπίνω το βήχα μου / τα γέλια μου / τα δάκρυά μου, τα συγκρατώ. ΦΡ κατάπιε τη γλώσσα* του. άνοιξε η γη και τον κατάπιε / λες και τον κατάπιε η γη / σαν να τον κατάπιε η γη, για κπ. ή για κτ. που εξαφανίζεται, που χάνεται ξαφνικά. να ανοίξει / να άνοιγε η γη να με καταπιεί, όταν νιώθω ντροπή ή συστολή και θέλω να φύγω για να μη με βλέπει κανείς. τον / το κατάπιε η θάλασσα, για κπ. που πνίγηκε χωρίς να βρεθεί το πτώμα του ή για σκάφος που βυθίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu καταπίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15