κατάφαση  

  • Bestätigung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... H καταφασία είναι διανοητική διαταραχή ομιλίας που περιλαμβάνει συνεχή επανάληψη, από τον ασθενή, της ίδιας λέξης ή φράσης, ή επανάληψη ακολουθίας λέξεων ...

... του επομένου» διότι συνάγεται εσφαλμένα από την δεύτερη πρόταση ότι η κατάφαση του επομένου προϋποθέτει την αληθινότητα του ηγουμένου. Για να παρασταθεί ...

... σωστή και αντικειμενική. Ο αξιολογικός μονισμός έγκειται στη μονομερή κατάφαση μιας και μόνης αξίας και στην παραγνώριση των άλλων (π.χ. αποδοχή μόνο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafasi, katafash


Deutsche Synonyme zu: κατάφαση

Ratifikation Bestätigung Inkraftsetzung Ratifizierung Beachtung Zuspruch Bewunderung Achtung Anerkennung Wertschätzung Ehrerbietung Respekt Hochachtung Rückenwind Versicherung Befürwortung Zusicherung Nachweis Zusage Bekräftigung Quittierung Quittung Rückmeldung Zusagung Affirmation Zustimmung Bejahung Beipflichtung Ordensverleihung Belobigung Ritterschlag Verleihung Beleihung Belehnung Beurkundung Zertifikat Zeugnis Bescheinigung Testat Beglaubigung Vidimation


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κατάφαση καταφάσεις
Genitiv κατάφασης
& καταφάσεως
καταφάσεων
Akkusativ κατάφαση καταφάσεις
Vokativ κατάφαση καταφάσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15