καλός -ή -ό Adj.  [kalos -i -o, kalos -h -o]

  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

  • καλός (maskulin)
  • καλή (feminin)
  • καλό (neutrum)

Griechische Definition zu καλός -ή -ό

κάλος ο [kálos] : σκλήρυνση του δέρματος κυρίως στα δάχτυλα του ποδιού ή στο πέλμα, που δημιουργείται συνήθ. από την πίεση του παπουτσιού. ΦΡ πατάω κπ. στον κάλο, τον θίγω στο πιο ευαίσθητο σημείο του, με λόγια ή με πράξεις. έχει κάλο στο μυαλό / στον εγκέφαλο, για κπ. που δεν τον θεωρούμε πολύ λογικό ή ισορροπημένο. || ρόζος στα δάχτυλα των χεριών: Έβγαλα κάλους από τις δουλειές. || καλός -ή -ό στις φωνητικές χορδές, σκλήρυνση.

[ιταλ. callo ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback