καλό  

  • gut
    upvotedownvote

Beispielsätze

Να είσαι καλός μαζί της, Μπίλ.

Ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται.

Αυτός φαίνεται καλός άνθρωπος.

Quelle: anmaretto, gyiann, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalo


Deutsche Synonyme zu: καλό

d'accord gut O. K. einverstanden alles klar! okay (geht) in Ordnung alles paletti! schon überredet! machen wir! abgemacht genehmigt! (ist) gemacht! akzeptiert schön ist recht! so machen wir's! warum nicht?! roger! (ist) gebongt! es sei! so sei es! dein Wille geschehe (biblisch, veraltet, auch ironisch) es geschehe (mir) nach deinen Worten (biblisch, veraltet, auch ironisch) okey-dokey geht klar das ist ein Wort! ich nehme dich beim Wort! da sage ich nicht nein mehr als über positiv fein manierlich pläsierlich ergötzlich angenehm glücklich wohltuend erfreulich erhebend vorteilhaft günstig erbaulich erquicklich charmant herzerfrischend herzerquicklich ersprießlich gefreut sympathisch gedeihlich wohl trefflich nützlich fruchtbar urbar ertragreich Gutshof Domäne von guter Qualität eins a 1a tadellos herzensgut (eine) Seele von Mensch gutmütig menschlich gütig dienlich förderlich von Nutzen opportun lohnend hilfreich wertvoll von Vorteil nutzbringend zuträglich nutzwertig gewinnbringend gute Dienste leisten sachdienlich Handelsgut Ware Produkt Artikel Erzeugnis Fabrikat Arbeit (= Produkt) Werk Manufakt Stoff Material ...gut ...stoff ...material


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καλό καλά
Genitiv καλού καλών
Akkusativ καλό καλά
Vokativ καλό καλά
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15