καθώς Adv.  [kathos, kathws]

(4100)
(0)
(0)

Etymologie zu καθώς

καθώς altgriechisch καθώς


GriechischDeutsch
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς, καθώς η πτώχευση της ΙΚΒ θα συνεπαγόταν για την KfW υψηλότερο κόστος συγκριτικά με το κόστος που απαιτούσαν τα μέτρα υποστήριξης κατά την αναδιάρθρωση της ΙΚΒ.Das Eingreifen sei aus Erwägungen eines marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers erfolgt, denn für die KfW wäre die Insolvenz der IKB mit höheren Kosten verbunden gewesen als die Maßnahmen zur Unterstützung während der Umstrukturierung der IKB.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή συμφωνεί με τα πορίσματα του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση είναι δικαιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της ιδιαίτερης θέσης του Ahoy στην αγορά, της παρουσίας και της συμπεριφοράς άλλων φορέων της αγοράς [26], καθώς και του γεγονότος ότι η λειτουργία του συγκροτήματος θα μπορούσε να παρεμποδιστεί από τις εργασίες ανακαίνισης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.Die Kommission schließt sich den Ergebnissen des unabhängigen Sachverständigen an und kommt zu dem Ergebnis, dass diese Annahme — u. a. aufgrund der einzigartigen Marktposition von Ahoy’, des Vorhandenseins anderer Marktteilnehmer und ihres Verhaltens [26] sowie der Tatsache, dass der Betrieb des Komplexes während eines vergleichsweise langen Zeitraums durch die Renovierungsarbeiten behindert werden könnte — gerechtfertigt war.

Übersetzung bestätigt

Αυτό αντικατόπτριζε την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβληθούν εμπορικοί κανόνες λειτουργίας στη Royal Mail, αλλά και να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός της με τους άλλους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς η αγορά άνοιγε σταδιακά στον ανταγωνισμό.Dieses Vorgehen reflektierte die Absicht des Vereinigten Königreichs, Royal Mail marktwirtschaftlichen Regeln zu unterwerfen und einen fairen Wettbewerb mit anderen Unternehmen auf dem Postsektor zu gewährleisten, während sich der Markt nach und nach öffnete.

Übersetzung bestätigt

Όπως αναλύθηκε στην ενότητα 7.3, το στοιχείο ενίσχυσης των ΜΠΣ αποτελείται από την υποχρέωση αγοράς της MVM σύμφωνα με την οποία προμηθεύεται μια ορισμένη ποσότητα δυναμικότητας και μια ορισμένη εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμή που καλύπτει το σταθερό και μεταβλητό κόστος, καθώς και το κόστος κεφαλαίου κατά ένα σημαντικό τμήμα της διάρκειας ζωής των παραγωγικών μονάδων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την απόδοση των επενδύσεων.Nach den Darlegungen in Punkt 7.3. ist das staatliche Beihilfeelement der PPA die Abnahmepflicht von MVM. Im Rahmen dieser Abnahmepflicht ist MVM verpflichtet, gebuchte Kapazitäten bzw. feste Strommengen zu einem Preis zu kaufen, der die fixen, die variablen und die Kapitalkosten deckt, während eines Zeitraums, der mit der Amortisationszeit der betreffenden Erzeugungsanlagen nahezu identisch ist, wodurch eine Kapitalrendite für die Stromerzeuger gewährleistet wird.

Übersetzung bestätigt

Τα έντοκα ταχυδρομικά γραμμάτια (BFP) είναι μέσα συγκέντρωσης κεφαλαίων με εγγύηση από το κράτος και, επομένως, χαμηλού κινδύνου, δεν είναι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στην αγορά, καθώς δεν μπορούν να πωληθούν, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, και είναι εξοφλητέα επί τη εμφανίσει με επιστροφή του κεφαλαίου και καταβολή των τόκων, χαρακτηριστικό που ισοδυναμεί με παρουσία δικαιώματος πώλησης αμερικανικού τύπου, το οποίο επιτρέπει στον καταθέτη να απαιτήσει εξόφληση, σε προκαθορισμένη τιμή, σε οποιαδήποτε στιγμή της ύπαρξης του γραμματίου.Bei den BFP handelt es sich um Instrumente zur Annahme von Geldern, für die eine staatliche Garantie besteht, so dass sie nur mit einem geringen Risiko behaftet sind. Sie können nicht gehandelt werden, da eine Übertragung gesetzlich verboten ist. Kapital zuzüglich aufgelaufener Zinsen sind bei Sicht fällig. BFP können somit mit einer amerikanischen Put-Option verglichen werden, bei der der Anleger das Recht hat, jederzeit während der Laufzeit der Anlage die Rückzahlung zu einem festgesetzten Preis zu fordern.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu καθώς.Griechische Definition zu καθώς

καθώς [kaθós] επίρρ. : με πολλαπλή λειτουργία· εισάγει δευτερεύουσες προτάσεις: I. αναφορικές· δηλώνει τρόπο ή συμφωνία· όπως: Άπλωσε τα χέρια του, καθώς θα τα άπλωνε για να αγκαλιάσει κπ., όπως ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο. Φόρεσε τα καλά του, καθώς ταίριαζε στην περίπτωση. καθώς ακούω, δεν πρόκειται να αργήσουν. Δεξιά καθώς μπαίνεις είναι η κουζίνα, μπαίνοντας, όπως μπαίνεις. || συχνά παρενθετικά: Kουβαλούν μαζί τους, καθώς συνηθίζεται, κι ένα καλαθάκι με το πρόγευμα. (έκφρ.) καθώς πρέπει, καθωσπρέπει. || σε αναφορικές παραβολικές ή παρομοιαστικές προτάσεις εκφέρει το α' σκέλος παρομοιώσεων: καθώς κυλάει το νερό, έτσι… || σε ελλειπτι κό λόγο προσθέτει έναν επιπλέον αλλά ισοδύναμο προς τους προηγούμενους όρο· όπως: Tο σχόλιο είναι απάντηση σε ορισμένες παρατηρήσεις που έγιναν, καθώς επίσης και στους σαφείς υπαινιγμούς ορισμένων. II. χρονικές· δηλώνει: 1. πράξη που διαρκεί, συμβαίνει συγχρόνως με την πράξη της κύριας πρότασης· όπως, ενώ, όσο: καθώς προχωρούσα, αναρωτιόμουν γιατί πηγαίνω. καθώς κυλά το νερό, ποτίζονται συγχρόνως και τα παρτέρια. καθώς θα ετοιμάζεσαι, θα πεταχτώ ως το περίπτερο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback