κίνδυνος  

  • Gefahr
    upvotedownvote
  • Risiko
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός δεν είναι επικίνδυνος.

Ο Τομ είναι επικίνδυνος.

Είναι επικίνδυνος.

Quelle: glavkos, glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kindinos, kinthinos, kindynos


Deutsche Synonyme zu: κίνδυνος

Risiko Bedrohung Gefahr Fährnis Stolperfalle potentielle Schadeinwirkung drohendes Unheil Gefährdung Unsicherheit Fährde Wagestück Unterfangen Wagnis riskantes Unternehmen Möglichkeit Unwägbarkeit Eventualität Chance


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κίνδυνος κίνδυνοι
Genitiv κινδύνου κινδύνων
Akkusativ κίνδυνο κινδύνους
Vokativ κίνδυνε κίνδυνοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15