ιλαρότητα  

  • Heiterkeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... στα οποία τόνιζε το πνευματώδες κυρίως στοιχείο, βοηθούμενη από την «ιλαρότητα» (ευχαρίστηση) των «ευωχουμένων» (συνδαιτυμόνων). Έτσι ως θεότητα της ...

... μικρή κλίση της τροχιάς της Ιλαρότητος ως προς την εκλειπτική, μόλις 40 λεπτά της μοίρας. Η μέση διάμετρος της Ιλαρότητος εκτιμάται σε 29,54 χιλιόμετρα ...

... τα σκοτάδια, το ίδιο και η ψυχή πρέπει να ακτινοβολεί από πνευματική ιλαρότητα, ώστε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, «ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ilarotita, ilarothta


Deutsche Synonyme zu: ιλαρότητα

Munterkeit Ausgelassenheit Heiterkeit Fröhlichkeit Hilarität Euthymie Glückseligkeit gute Schwingungen Vergnügen freudige Erregung Frohsinn Frohmut gute Laune Freudigkeit Freude Konvivialität Vitalität Lebensfreude Lebenslust Daseinsfreude


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ιλαρότητα ιλαρότητες
Genitiv ιλαρότητας ιλαροτήτων
Akkusativ ιλαρότητα ιλαρότητες
Vokativ ιλαρότητα ιλαρότητες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15