ικετεύω Verb  [iketevo, iketeyw]

  Verb
(4)
  Verb
(2)
  Verb
(0)

Etymologie zu ικετεύω

ικετεύω altgriechisch ἱκετεύω ἱκέτης ἱκνέομαι / ἱκνοῦμαι


GriechischDeutsch
Θα βοηθούσε στην επίδειξή σου αν άρχιζα να κλαίω και να ικετεύω για τη ζωή μου;Wäre es überzeugender, wenn ich heulen und um mein Leben flehen würde?

Übersetzung nicht bestätigt

Θεέ μου, σε ικετεύω...Wir glauben an dich, Herr. Wir flehen dich an! Schick uns einen Engel der Erlösung!

Übersetzung nicht bestätigt

Νόμιζα πως θα μείνω έτσι για άλλη μια ώρα...να εκλιπαρώ... και να ικετεύω.Ich dachte schon, dass ich noch eine weitere Stunde auf den Knien liegen und flehen müsste.

Übersetzung nicht bestätigt

Κάποιοι ήταν σαδιστές... θα με ανάγκαζαν να γονατίσω. Να με προσβάλουν, να με κάνουν να ικετεύω για έλεος.Einige waren sadistisch, zwangen mich auf die Knie, beschimpften mich, ließen mich um Gnade flehen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
εκλιπαρώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ικετεύω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ικετεύωικετεύουμε, ικετεύομε
ικετεύειςικετεύετε
ικετεύειικετεύουν(ε)
Imper
fekt
ικέτευαικετεύαμε
ικέτευεςικετεύατε
ικέτευεικέτευαν, ικετεύαν(ε)
Aoristικέτεψα, ικέτευσαικετέψαμε, ικετεύσαμε
ικέτεψες, ικέτευσεςικετέψατε, ικετεύσατε
ικέτεψε, ικέτευσεικέτεψαν, ικετέψαν(ε)
ικέτευσαν, ικετεύσαν(ε)
Per
fekt
έχω ικετέψει
έχω ικετεύσει
έχουμε ικετέψει
έχουμε ικετεύσει
έχεις ικετέψει
έχεις ικετεύσει
έχετε ικετέψει
έχετε ικετεύσει
έχει ικετέψει
έχει ικετεύσει
έχουν ικετέψει
έχουν ικετεύσει
Plu
per
fekt
είχα ικετέψει
είχα ικετεύσει
είχαμε ικετέψει
είχαμε ικετεύσει
είχες ικετέψει
είχες ικετεύσει
είχατε ικετέψει
είχατε ικετεύσει
είχε ικετέψει
είχε ικετεύσει
είχαν ικετέψει
είχαν ικετεύσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ικετεύωθα ικετεύουμε, θα ικετεύομε
θα ικετεύειςθα ικετεύετε
θα ικετεύειθα ικετεύουν(ε)
Fut
ur
θα ικετέψω, θα ικετεύσωθα ικετέψουμε, θα ικετέψομε
θα ικετεύσουμε, θα ικετεύσομε
θα ικετέψεις, θα ικετεύσειςθα ικετέψετε, θα ικετεύσετε
θα ικετέψει, θα ικετεύσειθα ικετέψουν(ε), θα ικετεύσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ικετέψει
θα έχω ικετεύσει
θα έχουμε ικετέψει
θα έχουμε ικετεύσει
θα έχεις ικετέψει
θα έχεις ικετεύσει
θα έχετε ικετέψει
θα έχετε ικετεύσει
θα έχει ικετέψει
θα έχει ικετεύσει
θα έχουν ικετέψει
θα έχουν ικετεύσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ικετεύωνα ικετεύουμε, να ικετεύομε
να ικετεύειςνα ικετεύετε
να ικετεύεινα ικετεύουν(ε)
Aoristνα ικετέψω, να ικετεύσωνα ικετέψουμε, να ικετέψομε
να ικετεύσουμε, να ικετεύσομε
να ικετέψεις, να ικετεύσειςνα ικετέψετε, να ικετεύσετε
να ικετέψει, να ικετεύσεινα ικετέψουν(ε), να ικετεύσουν(ε)
Perfνα έχω ικετέψει
να έχω ικετεύσει
να έχουμε ικετέψει
να έχουμε ικετεύσει
να έχεις ικετέψει
να έχεις ικετεύσει
να έχετε ικετέψει
να έχετε ικετεύσει
να έχει ικετέψει
να έχει ικετεύσει
να έχουν ικετέψει
να έχουν ικετεύσει
Imper
ativ
Presικέτευεικετεύετε
Aoristικέτεψε, ικέτευσεικετέψτε, ικετέψετε
ικετεύστε, ικετεύσετε
Part
izip
Presικετεύοντας
Perfέχοντας ικετέψει, έχοντας ικετεύσει
InfinAoristικετέψει, ικετεύσει

Griechische Definition zu ικετεύω

ικετεύω [iketévo] .1α : ζητώ από κπ. να συγκινηθεί, να με λυπηθεί κτλ. και να μου κάνει κάποια χάρη, να μου προσφέρει προστασία, βοήθεια κτλ.· παρακαλώ θερμά, θερμοπαρακαλώ, εκλιπαρώ: Mε δάκρυα στα μάτια τους ικέτευε να τον αφήσουν ελεύθερο. Συγχωρέστε με· σας ικετεύω. Σας ικετεύω να με βοηθήσετε.

[λόγ. < αρχ. ἱκετεύω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback