θυμίζω  (thimizo, thymizw)  


Beispielsätze θυμίζω

Quelle: Wikipedia

... περιγραφές που θυμίζουν τους εβραίους συγγραφείς όταν περιγράφουν την ευφορία της Παλαιστίνης. - Η κατατρόπωση του κακού από τους θεούς που θυμίζει φραστικές ...

... διάφορα παιχνίδια που περιλάμβαναν τη χρήση μπάλας, όπως ένα παιχνίδι που θυμίζει τη σύγχρονη χειροσφαίριση. Τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους παιχνίδια, ...

... απέδωσε με ένα τρόπο που απείχε από τα καθιερωμένα πρότυπα της εποχής, θυμίζοντας συχνά σκηνές της καθημερινότητας. Ένα παράδειγμα που αποτυπώνει τον αντισυμβατικό ...


Beispielsätze erinnern

Seine Augen erinnern mich an die einer Katze.

Ich habe ihn vielleicht schon einmal irgendwo getroffen, aber ich kann mich nicht erinnern wo.

Ich habe in dieser Woche den Namensstempel so häufig verwendet, dass ich mich nicht erinnern kann, wie häufig es war.

Quelle: MUIRIEL, Wolf, xtofu80


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von θυμίζωθυμίζω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15