θυμάμαι Verb  [thimame, thymamai]

  Verb
(202)
  Verb
(8)
(3)

Etymologie zu θυμάμαι

θυμάμαι θυμούμαι mittelgriechisch altgriechisch ἐνθυμέομαι, -οῦμαι


GriechischDeutsch
Ευρώπη ώστε να είναι και πάλι uh ... εννοώ που κατέχει αυτόν δεν έχουν δεν έχουν πρόβλημα με αυτό, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι i can θυμάμαι δέκα ετών όταν πήρε μια κίνηση ανοσολογική προσοχή στο γεγονός ότι, για ίδιο και ήταν περίπου δέκα υποθέτω και δεκαπέντε μια τότε και εσείς θα τα πέντε τρανζίστορ δώδεκα Μονρόβια κρατώντας αυτή τη φορά κινούμενα λύτρα συνέντευξη αποκατάσταση του έργου κατά ένα ελαστικό άνθρωπος καθόλου την ηθική άκαμπτο τον πάρει πήρα ένα τηλεφώνημα από έναν από τους γείτονές του ότι ήταν φωτογραφία των κοριτσιών με ένα άλλο παιδί ανακτήσει τους κρέμεται έξω εργασίαςDozent ist wirklich herauszufinden, die kleinste in den Schulen, aber wir gingen aber jedes Mal die Renditen mehr bestimmt nie zum Leben machen miserabel für die um ihn herum dauerte fünfzehn planen wir wieder in der Gerichtshof die oder zu Europa ist es wieder uh ... bedeuten das hält ihn nicht haben keine Mühe mit, dass aber für länger als ich merken 10 Jahre alt, als er bekam eine Bewegung Immun Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass für gleichen, und er war etwa zehn ich denke, und fünfzehn ein dann und Sie werden alle fünf Transistoren zwölf monrovia halten dieses Mal animierte Interview Lösegeld Wiederherstellung Projekt gegen einen Mann elastischen überhaupt die moralische starren ihn abholen Ich bekam einen Anruf von einem seiner Nachbarn dass er Foto der Mädchen mit ein anderes Kind wiederherstellen hanging out arbeiten

Übersetzung nicht bestätigt

ROMEO Επιτρέψτε μου να βρίσκομαι εδώ μέχρι εσύ το θυμάμαι.ROMEO Ich stehe hier bis du es merken.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu θυμάμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
θυμάμαι, θυμούμαιθυμόμαστε, θυμούμαστε
θυμάσαιθυμάστε, θυμόσαστε
θυμάταιθυμούνται, θυμόνται
Imper
fekt
θυμόμουν(α)θυμόμαστε, θυμούμαστε, θυμόμασταν
θυμόσουν(α)θυμόσαστε, θυμόσασταν
θυμόταν(ε)θυμόνταν(ε), θυμούνταν, θυμόντουσαν
Aoristθυμήθηκα θυμηθήκαμε
θυμήθηκεςθυμηθήκατε
θυμήθηκεθυμήθηκαν, θυμηθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω θυμηθεί
είμαι θυμισμένος, -η
έχουμε θυμηθεί
είμαστε θυμισμένοι, -ες
έχεις θυμηθεί
είσαι θυμισμένος, -η
έχετε θυμηθεί
είστε θυμισμένοι, -ες
έχει θυμηθεί
είναι θυμισμένος, -η, -ο
έχουν θυμηθεί
είναι θυμισμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα θυμηθεί
ήμουν θυμισμένος, -η
είχαμε θυμηθεί
ήμαστε θυμισμένοι, -ες
είχες θυμηθεί
ήσουν θυμισμένος, -η
είχατε θυμηθεί
ήσαστε θυμισμένοι, -ες
είχε θυμηθεί
ήταν θυμισμένος, -η, -ο
είχατε θυμηθεί
ήταν θυμισμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα θυμάμαι, θα θυμούμαιθα θυμόμαστε, θα θυμούμαστε
θα θυμάσαιθα θυμάστε, θα θυμόσαστε
θα θυμάταιθα θυμούνται, θα θυμόνται
Fut
ur
θα θυμηθώθα θυμηθούμε
θα θυμηθείςθα θυμηθείτε
θα θυμηθείθα θυμηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω θυμηθεί
θα είμαι θυμισμένος, -η
θα έχουμε θυμηθεί
θα είμαστε θυμισμένοι, -ες
θα έχεις θυμηθεί
θα είσαι θυμισμένος, -η
θα έχετε φαντάστει
θα είστε θυμισμένοι, -ες
θα έχει θυμηθεί
θα είναι θυμισμένος, -η, -ο
θα έχουν θυμηθεί
θα είναι θυμισμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να θυμάμαι, να θυμούμαινα θυμόμαστε, να θυμούμαστε
να θυμάσαινα θυμάστε, να θυμόσαστε
να θυμάταινα θυμούνται, να θυμόνται
Aoristνα θυμηθώνα θυμηθούμε
να θυμηθείςνα θυμηθείτε
να θυμηθείνα θυμηθούν(ε)
Perfνα έχω θυμηθεί
να είμαι θυμισμένος, -η
να έχουμε θυμηθεί
να είμαστε θυμισμένοι, -ες
να έχεις θυμηθεί
να είσαι θυμισμένος, -η
να έχετε θυμηθεί
να είστε θυμισμένοι, -ες
να έχει θυμηθεί
να είναι θυμισμένος, -η, -ο
να έχουν θυμηθεί
να είναι θυμισμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presθυμάστε
Aoristθυμήσουθυμηθείτε
Part
izip
Presθυμούμενος
Perfθυμισμένος, -η, -οθυμισμένοι, -ες, -α
InfinAoristθυμηθείGriechische Definition zu θυμάμαι

θυμάμαι [θimáme] & θυμούμαι [θimúme] : διατηρώ ή επαναφέρω στη μνήμη μου παραστάσεις από πρόσωπα, γεγονότα ή πράγματα που ανήκουν σε μια εμπειρία του παρελθόντος. ANT ξεχνώ: Δεν μπορώ να τον θυμηθώ καθόλου. Ποιος τον θυμάται πια αυτόν; θυμάμαι πάντα με νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια, τα αναπολώ. Δε θυμάμαι πού ακούμπησα τα κλειδιά μου. θυμάμαι πολύ καλά ότι δε μου ξόφλησες το χρέος. || Σου στέλνω αυτό το μικρό δώρο για να με θυμάσαι, για να με σκέφτεσαι. (έκφρ.) να μου το θυμηθείς / θα μου το θυμηθείς / να με θυμηθείς / θα με θυμηθείς, σε περιπτώσεις που θέλουμε να τονίσουμε σε κπ. τη σημασία, την αλήθεια των λόγων μας ή των προβλέψεών μας.

[θυμούμαι: μσν. θυμούμαι < αρχ. ἐνθυμοῦμαι `βάζω στην καρδιά μου, σκέφτομαι΄, με αφομ. [nθ > θθ], απλοπ. του διπλού συμφ. [θθ > θ] και αποβ. του αρχικού άτ. φων.· θυμάμαι: < θυμ(ούμαι) μεταπλ. -άμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback