θυμάμαι  

  • Ich erinnere mich
    upvotedownvote
  • merken
    upvotedownvote
  • sich erinnern
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δε θυμάμαι την εξήγησή του.

Τώρα θυμάμαι.

Κατά πόσον θυμάμαι, αυτός δεν μιλάει έτσι.

Quelle: ellasevia, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thimame, thymamai


Deutsche Synonyme zu: θυμάμαι

beachten merken anmerken (gegenüber) bemerken speichern (Daten/Gedanken) fassen einprägen memorieren zur Kenntnis nehmen registrieren realisieren wahrnehmen mitbekommen perzipieren erkennen ankommen (bei) mitkriegen wittern gewahr werden Notiz nehmen von

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15