θυμάμαι  Verb  [thimame, thymamai]

Ähnliche Bedeutung wie θυμάμαι


Beispielsätze θυμάμαι

... Δε θυμάμαι την εξήγησή του. ...

... Δε θυμάμαι που το αγόρασα. ...

... Δε θυμάμαι πιά το όνομά του. ...

Quelle: ellasevia, mululatv, mululatv


Beispielsätze merken

... David hat so viele Freundinnen, dass er sich nicht alle ihre Namen merken kann. ...

... Das hättest du auch selber merken können, dass das eine Dummheit ist! ...

... Sie merken nicht, dass man sie als Bauernopfer zur Erreichung eines weiter gefassten politischen Ziels benutzt. ...

Quelle: Dejo, Esperantostern, al_ex_an_der

Grammatik


thimizo">ΘΥΜΑΜΑΙ
I remember
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
θυμάμαι, θυμούμαιθυμόμαστε, θυμούμαστε
θυμάσαιθυμάστε, θυμόσαστε
θυμάταιθυμούνται, θυμόνται
Imper
fekt
θυμόμουν(α)θυμόμαστε, θυμούμαστε, θυμόμασταν
θυμόσουν(α)θυμόσαστε, θυμόσασταν
θυμόταν(ε)θυμόνταν(ε), θυμούνταν, θυμόντουσαν
Aoristθυμήθηκα θυμηθήκαμε
θυμήθηκεςθυμηθήκατε
θυμήθηκεθυμήθηκαν, θυμηθήκαν(ε)
Per
fect
έχω θυμηθεί
είμαι θυμισμένος, -η
έχουμε θυμηθεί
είμαστε θυμισμένοι, -ες
έχεις θυμηθεί
είσαι θυμισμένος, -η
έχετε θυμηθεί
είστε θυμισμένοι, -ες
έχει θυμηθεί
είναι θυμισμένος, -η, -ο
έχουν θυμηθεί
είναι θυμισμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα θυμηθεί
ήμουν θυμισμένος, -η
είχαμε θυμηθεί
ήμαστε θυμισμένοι, -ες
είχες θυμηθεί
ήσουν θυμισμένος, -η
είχατε θυμηθεί
ήσαστε θυμισμένοι, -ες
είχε θυμηθεί
ήταν θυμισμένος, -η, -ο
είχατε θυμηθεί
ήταν θυμισμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα θυμάμαι, θα θυμούμαιθα θυμόμαστε, θα θυμούμαστε
θα θυμάσαιθα θυμάστε, θα θυμόσαστε
θα θυμάταιθα θυμούνται, θα θυμόνται
Fut
ur
θα θυμηθώθα θυμηθούμε
θα θυμηθείςθα θυμηθείτε
θα θυμηθείθα θυμηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω θυμηθεί
θα είμαι θυμισμένος, -η
θα έχουμε θυμηθεί
θα είμαστε θυμισμένοι, -ες
θα έχεις θυμηθεί
θα είσαι θυμισμένος, -η
θα έχετε φαντάστει
θα είστε θυμισμένοι, -ες
θα έχει θυμηθεί
θα είναι θυμισμένος, -η, -ο
θα έχουν θυμηθεί
θα είναι θυμισμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να θυμάμαι, να θυμούμαινα θυμόμαστε, να θυμούμαστε
να θυμάσαινα θυμάστε, να θυμόσαστε
να θυμάταινα θυμούνται, να θυμόνται
Aoristνα θυμηθώνα θυμηθούμε
να θυμηθείςνα θυμηθείτε
να θυμηθείνα θυμηθούν(ε)
Perfνα έχω θυμηθεί
να είμαι θυμισμένος, -η
να έχουμε θυμηθεί
να είμαστε θυμισμένοι, -ες
να έχεις θυμηθεί
να είσαι θυμισμένος, -η
να έχετε θυμηθεί
να είστε θυμισμένοι, -ες
να έχει θυμηθεί
να είναι θυμισμένος, -η, -ο
να έχουν θυμηθεί
να είναι θυμισμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presθυμάστε
Aoristθυμήσουθυμηθείτε
Part
izip
Presθυμούμενος
Perfθυμισμένος, -η, -οθυμισμένοι, -ες, -α
InfinAoristθυμηθείPerson Wortform
Präsens ich merke
du merkst
er, sie, es merkt
Präteritum ich merkte
Konjunktiv II ich merkte
Imperativ Singular merke!
merk!
Plural merkt!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gemerkt haben
Alle weiteren Formen: Flexion:merken
Griechische Definition zu θυμάμαι

θυμάμαι [θimáme] & θυμούμαι [θimúme] : διατηρώ ή επαναφέρω στη μνήμη μου παραστάσεις από πρόσωπα, γεγονότα ή πράγματα που ανήκουν σε μια εμπειρία του παρελθόντος. ANT ξεχνώ: Δεν μπορώ να τον θυμηθώ καθόλου. Ποιος τον θυμάται πια αυτόν; θυμάμαι πάντα με νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια, τα αναπολώ. Δε θυμάμαι πού ακούμπησα τα κλειδιά μου. θυμάμαι πολύ καλά ότι δε μου ξόφλησες το χρέος. || Σου στέλνω αυτό το μικρό δώρο για να με θυμάσαι, για να με σκέφτεσαι. (έκφρ.) να μου το θυμηθείς / θα μου το θυμηθείς / να με θυμηθείς / θα με θυμηθείς, σε περιπτώσεις που θέλουμε να τονίσουμε σε κπ. τη σημασία, την αλήθεια των λόγων μας ή των προβλέψεών μας.

[θυμούμαι: μσν. θυμούμαι < αρχ. ἐνθυμοῦμαι `βάζω στην καρδιά μου, σκέφτομαι΄, με αφομ. [nθ > θθ], απλοπ. του διπλού συμφ. [θθ > θ] και αποβ. του αρχικού άτ. φων.· θυμάμαι: < θυμ(ούμαι) μεταπλ. -άμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu θυμάμαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15