{η}  ζωή Subst.  [zoi, zwh]

{das}    Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)
{das}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
Τέτοια επιτεύγματα επηρεάζουν βαθιά τις ζωές των ευρωπαίων πολιτών καθώς συνεπάγονται βελτιώσεις στην ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νέους τρόπους εξέλιξης του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου και περισσότερη ασφάλεια στον βιοπορισμό.Solche Durchbrüche werden das Leben der Menschen in der EU tiefgreifend beeinflussen, da die Gesundheitsversorgung qualitativ besser wird, neue Formen des Miteinanders von Berufsund Privatleben entstehen und der Lebensunterhalt besser gesichert wird.

Übersetzung bestätigt

Μία Κοινότητα η οποία επιδοτεί την καλλιέργεια καπνού και ύστερα καθιστά παράνομη την πώλησή του, καταστρέφοντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας και ζωές απλών ανθρώπων, των οποίων τα έσοδα εξαρτώνται ουσιαστικά από αγαθά που ούτε καν πωλούνται στην Κοινότητα, δεν μπορεί να κερδίσει το σεβασμό των απλών ανθρώπων.Eine Gemeinschaft, die diesen Tabakanbau subventioniert, danach seinen Verkauf gesetzlich verbietet und damit Arbeitsplätze und Leben einfacher Menschen zerstört, die von Produkten ihren Lebensunterhalt bestreiten, die nicht einmal in der Gemeinschaft verkauft werden, kann bei den normalen Menschen keinen Respekt erwerben.

Übersetzung bestätigt

Πρόκειται για καθυστερήσεις που επηρεάζουν χιλιάδες ζωές στις χώρες ΑΚΕ και έτσι υπάρχει σοβαρή ανησυχία.Diese Verzögerungen haben Auswirkungen auf den Lebensunterhalt von Tausenden von Menschen in den AKP-Staaten und geben deshalb Anlass zu großer Besorgnis.

Übersetzung bestätigt

Είναι προφανές ότι προτεραιότητα του ΗΒ δεν είναι οι ζωές των μικρών αγροτών, ούτε καν η τουριστική βιομηχανία και η ευρύτερη αγροτική οικονομία, αλλά μόνο οι εξαγωγές κρέατος και η επιθυμία να επανέλθει το καθεστώς της ελεύθερης από αφθώδη πυρετό χώρας για τις εξαγωγές το συντομότερο δυνατό.Es wird immer klarer, dass das Vereinigte Königreich nicht dem Lebensunterhalt der kleinen Landwirte, ja nicht einmal der Tourismusbranche und der ländlichen Wirtschaft im weiteren Sinne den Vorrang einräumt, sondern ganz einfach unseren Fleischexporten und dem Wunsch, so bald wie möglich wieder den Status MKS-freier Exporte zu erlangen.

Übersetzung bestätigt

Το επάγγελμά μου είναι να μπαίνω στις ζωές σας.Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, Ihre Leben zu durchleuchten.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu ζωή

ζωή η [zoí] : I. (βιολ.) το σύνολο των ιδιοτήτων ή των φαινομένων (όπως ο μεταβολισμός, η ανάπτυξη, η αναπαραγωγή κτλ.), που αποτελούν τα διακριτικά γνωρίσματα των έμβιων όντων, δηλαδή του ανθρώπου, των ζώων, των φυτών κτλ.· το σύνολο των βασικών και κοινών λειτουργιών που παρατηρούνται σε κάθε έμβιο ον (άνθρωπο, ζώο, φυτό κτλ.) από τη γέννησή του ως το θάνατό του: Tο φαινόμενο της ζωής. Kυτταρική / ακυτταρική μορφή ζωής. || (ανατ.): Tο δέντρο της ζωής, η παρεγκεφαλίδα. || Yπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες;, ζωντανοί οργανισμοί. II1α. η βασική ιδιότητα του ανθρώπου και των ζώων από τη γέννηση ως το θάνατό τους: H ζωή του ανθρώπου. H ζωή των ζώων. H ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Kινδύνεψε να χάσει τη ζωή του, να πεθάνει. Mια μικρή απροσεξία μπορεί να σου στοιχίσει τη ζωή, να γίνει αιτία να χάσεις τη ζωή σου. Θυσιάζω* τη ζωή μου. Aσφάλεια ζωής, σύμβαση με την οποία μια ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου ή ατυχήματος. (έκφρ.) τα λεφτά* σου ή τη ζωή σου. || (ευχή) ζωή σε λόγου σας / ζωή σ΄ εσάς, αντί για άλλο χαιρετισμό, μεταξύ παρευρισκομένων σε κηδεία ή μνημόσυνο. || H επίγεια ζωή. H μετά θάνατον / η μεταθανάτια / η μέλλουσα ζωή. H αιώνια* ζωή. || (Ορκίζομαι) στη ζωή μου ότι… || Εσύ είσαι η ζωή μου, είσαι το παν για μένα. H μουσική είναι η ζωή του ολόκληρη. (έκφρ.) φέρνω* κπ. στη ζωή. η άλλη* ζωή. χαρίζω* σε κπ. τη ζωή. ΦΡ ζήτημα* ζωής και θανάτου. μεταξύ ζωής και θανάτου, είναι ετοιμοθάνατος ή βρίσκεται στα πρόθυρα κάποιας καταστροφής. ο θάνατός* σου, η ζωή μου. το φιλί* της ζωής. β. δύναμη για ζωή, κίνηση, δράση· (πρβ. ζωντάνια, ζωτικότητα, ζωηρότητα): Ένας νέος, γεμάτος ζωή και δύναμη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback