εύρεσις  (evresis, eyresis)  


Beispielsätze εύρεσις

Quelle: Wikipedia

... γιορτή της άνοιξης  Ταϊλάνδη - Ημέρα του εθνικού καλλιτέχνη Α' και Β' εύρεσις κεφαλής Προδρόμου Οσίου Ιωάννου του Θεριστού Οσίου Μποϊζίλ, του εκ Σκωτίας ...

... 1907, τεύχος Α, σελ. 14-19 Τουρτόγλου, Μ. Α. (1963) Παρθενοφθορία και εύρεσις θησαυρού. Βυζάντιον, Τουρκοκρατία, μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του ...

... Βαραδάτου, Βλασίου επισκόπου, Θαλασσίου και Λιμναίου του ελεήμονος Η εύρεσις των λειψάνων των αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας Αγίων εννέα Μαρτύρων ...


Beispielsätze Erfindung

Die Sprache ist die wichtigste Erfindung des Menschen.

Bildung ist eine Erfindung der Intelligenzlosen.

Leberwurst ist das Beste seit der Erfindung der Bratkartoffel.

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, Esperantostern


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von εύρεσιςεύρεσις

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15