ευχαριστώ Verb  [efcharisto, eyxaristw]

(11864)
  Verb
(893)

Etymologie zu ευχαριστώ

ευχαριστώ Koine-Griechisch εὐχαριστέω / εὐχαριστῶ altgriechisch εὐχάριστος εὖ + χάρις


GriechischDeutsch
"Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσω στα μέλη του τμήματος "Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον" το Πράσινο Βιβλίο που υιοθέτησε πρόσφατα η Επιτροπή για την μελλοντική Κοινή Αλιευτική Πολιτική."Ich danke Ihnen, dass Sie mir heute Gelegenheit geben, den Mitgliedern der Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz das unlängst verabschiedete 'Grünbuch über die Zukunft der gemeinsamen Fischereipolitik' (GFP) vorzustellen.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στη σημερινή συνεδρίαση κατά την οποία θα εξετάσετε τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την "Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ταμείου συνοχής".für die Einladung zur Teilnahme an ihrer heutigen Sitzung, in der Sie die Stellungnahme des Wirtschaftsund Sozialausschusses zum "Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Errichtung des Kohäsionsfonds" erörtern, danke ich Ihnen sehr.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ πολύ.Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ.Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας".Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit."

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu ευχαριστώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ευχαριστώευχαριστούμεευχαριστούμαιευχαριστούμαστε
ευχαριστείςευχαριστείτεευχαριστείσαιευχαριστείστε
ευχαριστείευχαριστούν(ε)ευχαριστείταιευχαριστούνται
Imper
fekt
ευχαριστούσαευχαριστούσαμεευχαριστούμουνευχαριστούμαστε
ευχαριστούσεςευχαριστούσατε
ευχαριστούσεευχαριστούσαν(ε)ευχαριστούνταν, ευχαριστείτοευχαριστούνταν, ευχαριστούντο
Aoristευχαρίστησαευχαριστήσαμεευχαριστήθηκαευχαριστηθήκαμε
ευχαρίστησεςευχαριστήσατεευχαριστήθηκεςευχαριστηθήκατε
ευχαρίστησεευχαρίστησαν, ευχαριστήσαν(ε)ευχαριστήθηκεευχαριστήθηκαν, ευχαριστηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ευχαριστήσει
έχω ευχαριστημένο
έχουμε ευχαριστήσει
έχουμε ευχαριστημένο
έχω ευχαριστηθεί
είμαι ευχαριστημένος, -η
έχουμε ευχαριστηθεί
είμαστε ευχαριστημένοι, -ες
έχεις ευχαριστήσει
έχεις ευχαριστημένο
έχετε ευχαριστήσει
έχετε ευχαριστημένο
έχεις ευχαριστηθεί
είσαι ευχαριστημένος, -η
έχετε ευχαριστηθεί
είστε ευχαριστημένοι, -ες
έχει ευχαριστήσει
έχει ευχαριστημένο
έχουν ευχαριστήσει
έχουν ευχαριστημένο
έχει ευχαριστηθεί
είναι ευχαριστημένος, -η, -ο
έχουν ευχαριστηθεί
είναι ευχαριστημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα ευχαριστήσει
είχα ευχαριστημένο
είχαμε ευχαριστήσει
είχαμε ευχαριστημενο
είχα ευχαριστηθεί
ήμουν ευχαριστημένος, -η
είχαμε ευχαριστηθεί
ήμαστε ευχαριστημένοι, -ες
είχες ευχαριστήσει
είχες ευχαριστημένο
είχατε ευχαριστήσει
είχατε ευχαριστημένο
είχες ευχαριστηθεί
ήσουν ευχαριστημένος, -η
είχατε ευχαριστηθεί
ήσαστε ευχαριστημένοι, -ες
είχε ευχαριστήσει
είχε ευχαριστημένο
είχαν ευχαριστήσει
είχαν ευχαριστημένο
είχε ευχαριστηθεί
ήταν ευχαριστημένος, -η, -ο
είχαν ευχαριστηθεί
ήταν ευχαριστημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ευχαριστώθα ευχαριστούμεθα ευχαριστούμαιθα ευχαριστούμαστε
θα ευχαριστείςθα ευχαριστείτεθα ευχαριστείσαιθα ευχαριστείστε
θα ευχαριστείθα ευχαριστούν(ε)θα ευχαριστείταιθα ευχαριστούνται
Fut
ur
θα ευχαριστήσωθα ευχαριστήσουμεθα ευχαριστηθώθα ευχαριστηθούμε
θα ευχαριστήσειςθα ευχαριστήσετεθα ευχαριστηθείςθα ευχαριστηθείτε
θα ευχαριστήσειθα ευχαριστήσουν(ε)θα ευχαριστηθείθα ευχαριστηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ευχαριστήσει
θα έχω ευχαριστημένο
θα έχουμε ευχαριστήσει
θα έχουμε ευχαριστημένο
θα έχω ευχαριστηθεί
θα είμαι ευχαριστημένος, -η
θα έχουμε ευχαριστηθεί
θα είμαστε ευχαριστημένοι, -ες
θα έχεις ευχαριστήσει
θα έχεις ευχαριστημένο
θα έχετε ευχαριστήσει
θα έχετε ευχαριστημένο
θα έχεις ευχαριστηθεί
θα είσαι ευχαριστημένος, -η
θα έχετε ευχαριστηθεί
θα είστε ευχαριστημένοι, -η
θα έχει ευχαριστήσει
θα έχει ευχαριστημένο
θα έχουν ευχαριστήσει
θα έχουν ευχαριστημένο
θα έχει ευχαριστηθεί
θα είναι ευχαριστημένος, -η, -ο
θα έχουν ευχαριστηθεί
θα είναι ευχαριστημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ευχαριστώνα ευχαριστούμενα ευχαριστούμαινα ευχαριστούμαστε
να ευχαριστείςνα ευχαριστείτενα ευχαριστείσαινα ευχαριστείστε
να ευχαριστείνα ευχαριστούν(ε)να ευχαριστείταινα ευχαριστούνται
Aoristνα ευχαριστήσωνα ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσομενα ευχαριστηθώνα ευχαριστηθούμε
να ευχαριστήσειςνα ευχαριστήσετενα ευχαριστηθείςνα ευχαριστηθείτε
να ευχαριστήσεινα ευχαριστήσουν(ε)να ευχαριστηθείνα ευχαριστηθούν(ε)
Perfνα έχω ευχαριστήσει
να έχω ευχαριστημένο
να έχουμε ευχαριστήσει
να έχουμε ευχαριστημένο
να έχω ευχαριστηθεί
να είμαι ευχαριστημένος, -η
να έχουμε ευχαριστηθεί
να είμαστε ευχαριστημενοι, -ες
να έχεις ευχαριστήσει
να έχεις ευχαριστημένο
να έχετε ευχαριστήσει
να έχετε ευχαριστημένο
να έχεις ευχαριστηθεί
να είσαι ευχαριστημένος, -η
να έχετε ευχαριστηθεί
να είστε ευχαριστημένοι, -ες
να έχει ευχαριστήσει
να έχει ευχαριστημένο
να έχουν ευχαριστήσει
να έχουν ευχαριστημένο
να έχει ευχαριστηθεί
να είναι ευχαριστημένος, -η, -ο
να έχουν ευχαριστηθεί
να είναι ευχαριστημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presευχαριστείτεευχαριστείστε
Aoristευχαρίστησεευχαριστήστε, ευχαριστήσετεευχαριστήσουευχαριστηθείτε
Part
izip
Presευχαριστώντας
Perfέχοντας ευχαριστήσει, έχοντας ευχαριστημένοευχαριστημένος, -η, -οευχαριστημένοι, -ες, -α
InfinAoristευχαριστήσειευχαριστηθεί

Griechische Definition zu ευχαριστώ

ευχαριστώ [efxaristó] -ούμαι .1β (παθ. στη σημ. II) : I.εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε κπ., για κτ. που μου πρόσφερε, μου είπε κτλ.: Σε ευχαριστώ θερμά / από τα βάθη της καρδιάς μου για τη βοήθειά σου / για το δώρο σου. Δε βρίσκω λόγια να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θέλω να σε ευχαριστήσω (για…). Mη με ευχαριστείς, δεν έκανα τίποτε σπουδαίο / ήταν υποχρέωσή μου. (ευγενικός τρόπος για να αρνηθούμε κτ. ή ειρωνικά και με πικρία για κάποια αρνητική για μας συμπεριφορά): Θέλεις να σε βοηθήσω; - Όχι, σε ευχαριστώ. Kάτι σου ζήτησα και δεν μου το έφερες, ευχαριστώ, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ για όσα διαδίδεις σε βάρος μου. || εκφράζω ευγνωμοσύνη: Nα ευχαριστείς το Θεό που σου δίνει υγεία. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. ευχαριστώ την τύχη μου. || (συνήθ. σε επιφ. πρότ.): ευχαριστώ / ευχαριστώ πολύ! Tι κάνεις; -Kαλά, ευχαριστώ! Θέλετε να σας προσφέρω κάτι; - Όχι, ευχαριστώ. Ένα τσιγάρο; -ευχαριστώ δεν καπνίζω. (ειρ.) ευχαριστώ, να λείπει η βοήθεια. Ευχαριστούμε, αυτό το ξέραμε κι εμείς, όταν μας υποδεικνύουν κτ. αυτονόητο. || (ως ουσ.) το ευχαριστώ, λόγια ευχαριστίας: Θέλω να σου πω ένα (μεγάλο) ευχαριστώ. Δεν είπε / δεν άκουσα (από τα χείλη του / από το στόμα του) ούτε ένα ευχαριστώ. Aυτό ήταν το ευχαριστώ, για όσα έκανα για σένα;, για αγνωμοσύνη ή για κακή συμπεριφορά. II1α. προξενώ σε κπ. ευχαρίστηση, χαρά: Mε ευχαρίστησες με το δώρο σου. Tα νέα σου με ευχαρίστησαν. Πολύ ευχαριστήθηκα που σε είδα, χάρηκα. Kάνει ό,τι μπορεί για να μας ευχαριστήσει. β. για κτ. που ευχαριστεί κπ., που του αρέσει: Mε ευχαριστεί πολύ ο πρωινός περίπατος. || χαίρομαι2: Ευχαριστείται να φιλοξενεί φίλους. Ευχαριστιέσαι να τον ακούς να μιλάει. γ. (παθ., συνήθ. μππ.) είμαι ικανοποιημένος από κπ. ή από κτ.: Είναι άνθρωπος ανικανοποίητος, δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά μου / από τα παιδιά μου. 2. (παθ.) απολαμβάνω κτ. ή κπ.: Πολύ καλό εστιατόριο, το ευχαριστηθήκαμε το φαγητό. Ευχαριστήθηκα ύπνο σήμερα. Mη φεύγεις τόσο γρήγορα, δεν πρόλαβα να σε ευχαριστηθώ. || Aχ! καλά να πάθει, πολύ ευχαριστήθηκα, χαιρέκακη παρατήρηση για κάποιο πάθημα ανθρώπου που δε συμπαθούμε.

[ελνστ. εὐχαριστῶ & λόγ. σημδ. γαλλ. remercier, merci, faire plaisir]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback