ευφρόσυνος  

  • froh
    upvotedownvote
  • jubelnd
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παράδοση, ο άγιος Ευφρόσυνος θεωρείται ο προστάτης των μαγείρων. Όπως αναφέρει ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης, ο άγιος Ευφρόσυνος υπήρξε αγράμματος ...

... Στην ελληνική μυθολογία, η Ευφροσύνη ήταν μία από τις τρεις Χάριτες, κόρη του Δία και της Ευρυνόμης ή Αυτονόης. Η Ευφροσύνη αναφέρεται από τον Ησίοδο στη ...

... H Ευφροσύνη (αγγλικά: Euphrosyne) είναι ο αστεροειδής (μικρός πλανήτης) με αύξοντα αριθμό ανακαλύψεως 31. Ανακαλύφθηκε την 1 Σεπτεμβρίου 1854 από τον ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

efrosinos, eyfrosynos


Deutsche Synonyme zu: ευφρόσυνος

happy zufrieden froh glücklich

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15