{η}  ευγένεια Subst.  [evgenia, evjenia, eygeneia]

{die}    Subst.
(238)
{die}    Subst.
(76)
{die}    Subst.
(7)
{die}    Subst.
(1)

Etymologie zu ευγένεια

ευγένεια altgriechisch εὐγένεια


GriechischDeutsch
Περιφρονεί επίσης και τη στοιχειώδη διπλωματική ευγένεια.Er mißachtet auch die elementaren Formen der diplomatischen Höflichkeit.

Übersetzung bestätigt

Και σας λέω: μη θεωρήσετε πως η αναγκαία και πρέπουσα τυπική ευγένεια σημαίνει λιγότερο αποφασιστικό περιεχόμενο.Ihnen sage ich: Verwechseln Sie nicht die notwendige und gebotene Höflichkeit in den Formen mit einer geringeren Standhaftigkeit in inhaltlichen Fragen.

Übersetzung bestätigt

Θεωρώ πως το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι περισσότερο άσχημα από όσο είναι σήμερα ή το ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σχετική ευγένεια και μια εξωτερική αρμονία, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις δύο προσωπικότητες που κατέχουν τις κεντρικές θέσεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, στον Επίτροπο κ. Patten και στον κ. Solana.Wenn sich die Lage nicht noch schlimmer als gegenwärtig ist, eine gewisse Höflichkeit, der Anschein von Harmonie bestehen bleibt, dann ist dies meines Erachtens nur zwei Personen zu verdanken, die zentrale Positionen im Bereich der Außenpolitik bekleiden, Kommissar Patten und Javier Solana.

Übersetzung bestätigt

Βέβαια, σε συνέχεια των όσων ανέφερε ο συνάδελφος κ. Μαρίνος και πέραν της περιφρονητικής στάσεως του κ. Moscovici, ο οποίος δεν τίμησε την πατροπαράδοτη γαλατική ευγένεια, και μάλιστα σε σύνοδο του Κοινοβουλίου επί γαλλικού εδάφους, αυτό που εγώ συγκρατώ και συμπεραίνω από τη σιωπή του, και που καλό θα ήταν να τύχει της προσοχής της ελληνικής κυβερνήσεως, είναι ότι η γαλλική κυβέρνηση, ενδομύχως, προτίθεται και να αντιταχθεί στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθήσει την ένταξη της Τουρκίας, έστω και αν αυτή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.Nach den Ausführungen des Kollegen Marinos und abgesehen von der verächtlichen Haltung des Herrn Moscovici, der nicht einmal die sprichwörtliche französische Höflichkeit an den Tag gelegt hat, und dies bei einer Parlamentssitzung auf französischem Boden, halte ich fest und entnehme seinem Schweigen, daß die französische Regierung insgeheim beabsichtigt, sich sowohl dem Beitritt Zyperns zur Europäischen Union zu widersetzen als auch den Beitritt der Türkei voranzutreiben, obwohl diese die Menschenrechte sowie Grundprinzipien des Völkerrechts mit Füßen tritt. Dies sollte die griechische Regierung mit besonderer Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Πρόεδρε, βεβαίως είναι λυπηρό και το ότι το Συμβούλιο θέλησε να προκαταλάβει την γνώμη του Κοινοβουλίου με μια πολιτική συμφωνία και δεν είχε την ευγένεια να αφήσει το Κοινοβούλιο να εκφράσει πρώτα την γνώμη του.Frau Präsidentin! Natürlich ist es bedauerlich, dass der Rat mit einem politischen Abkommen die Stellungnahme des Parlaments vorwegnehmen wollte und nicht einmal die Höflichkeit besaß, das Parlament zunächst seine Stellungnahme abgeben zu lassen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ευγένεια

ευγένεια η [evjénia] Ο27α λόγ. γεν. και ευγενείας : I1.καλή συμπεριφορά, σύμφωνη με τους κανόνες που η κοινωνία έχει επιβάλει. ANT αγένεια: Mιλάει / φέρεται με ευγένεια. Kάνω κτ. από ευγένεια. Φυσική / αληθινή / ψεύτικη ευγένεια. H (στοιχειώδης) ευγένεια επιβάλλει να… H ευγένειά του σε σκλαβώνει. (έκφρ.) γαλατική* ευγένεια. η ευγένεια υποχρεώνει*. || (πληθ.): Άρχισε τις ευγένειες και με εκνευρίζει. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback