ερευνώ  Verb  [erevno, ereynw]

Ähnliche Bedeutung wie ερευνώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze ερευνώ

... Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1958-) είναι Ελληνικός ερευνητικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου ...

... επιστημονική έρευνα αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία ανάπτυξης και προόδου μιας κοινωνίας. Η έρευνα χωρίζεται σε βασική και εφαρμοσμένη. Βασική έρευνα γίνεται ...

... επιστήμονες που χρηματοδοτήθηκαν για έρευνα στον Ζωολογικό Πειραματικό Σταθμό που είχε ιδρυθεί στην Τεργέστη. Στα πλαίσια της έρευνάς του, ασχολήθηκε με τη θαλάσσια ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze forschen

... Die polnischen Archäologen forschen in Afrika. ...

... Die Männer forschen nach dem Jungbrunnen. ...

... Und ich richtete mein Herz, zu suchen und zu forschen weislich alles, was man unter dem Himmel tut. Solche unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich darin müssen quälen. ...

Quelle: Haehnchenpaella, Nero, Pfirsichbaeumchen

Grammatik


ΕΡΕΥΝΩ
I research
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ερευνάω, ερευνώερευνάμε, ερευνούμεερευνώμαιερευνόμαστε, ερευνώμεθα
ερευνάςερευνάτεερευνάσαιερευνάστε, ερευνάσθε
ερευνάει, ερευνάερευνάν(ε), ερευνούν(ε)ερευνάταιερευνώνται
Imper
fekt
ερευνούσαερευνούσαμε
ερευνούσεςερευνούσατε
ερευνούσεερευνούσαν(ε)
Aoristερεύνησαερευνήσαμεερευνήθηκαερευνηθήκαμε
ερεύνησεςερευνήσατεερευνήθηκεςερευνηθήκατε
ερεύνησεερεύνησαν, ερευνήσαν(ε)ερευνήθηκεερευνήθηκαν, ερευνηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ερευνήσειέχουμε ερευνήσειέχω ερευνηθείέχουμε ερευνηθεί
έχεις ερευνήσειέχετε ερευνήσειέχεις ερευνηθείέχετε ερευνηθεί
έχει ερευνήσειέχουν ερευνήσειέχει ερευνηθείέχουν ερευνηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ερευνήσειείχαμε ερευνήσειείχα ερευνηθείείχαμε ερευνηθεί
είχες ερευνήσειείχατε ερευνήσειείχες ερευνηθείείχατε ερευνηθεί
είχε ερευνήσειείχαν ερευνήσειείχε ερευνηθείείχαν ερευνηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ερευνάω, θα ερευνώθα ερευνάμε, θα ερευνούμεθα ερευνώμαιθα ερευνόμαστε, θα ερευνώμεθα
θα ερευνάςθα ερευνάτεθα ερευνάσαιθα ερευνάστε, θα ερευνάσθε
θα ερευνάει, θα ερευνάθα ερευνάν(ε), θα ερευνούν(ε)θα ερευνάταιθα ερευνώνται
Fut
ur
θα ερευνήσωθα ερευνήσουμε, θα ερευνήσομεθα ερευνηθώθα ερευνηθούμε
θα ερευνήσειςθα ερευνήσετεθα ερευνηθείςθα ερευνηθείτε
θα ερευνήσειθα ερευνήσουν(ε)θα ερευνηθείθα ερευνηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ερευνήσειθα έχουμε ερευνήσειθα έχω ερευνηθείθα έχουμε ερευνηθεί
θα έχεις ερευνήσειθα έχετε ερευνήσειθα έχεις ερευνηθείθα έχετε ερευνηθεί
θα έχει ερευνήσειθα έχουν ερευνήσειθα έχει ερευνηθείθα έχουν ερευνηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ερευνάω, να ερευνώνα ερευνάμε, να ερευνούμενα ερευνώμαινα ερευνόμαστε, να ερευνώμεθα
να ερευνάςνα ερευνάτενα ερευνάσαινα ερευνάστε, να ερευνάσθε
να ερευνάει, να ερευνάνα ερευνάν(ε), να ερευνούν(ε)να ερευνάταινα ερευνώνται
Aoristνα ερευνήσωνα ερευνήσουμε, να ερευνήσομενα ερευνηθώνα ερευνηθούμε
να ερευνήσειςνα ερευνήσετενα ερευνηθείςνα ερευνηθείτε
να ερευνήσεινα ερευνήσουν(ε)να ερευνηθείνα ερευνηθούν(ε)
Perfνα έχω ερευνήσεινα έχουμε ερευνήσεινα έχω ερευνηθείνα έχουμε ερευνηθεί
να έχεις ερευνήσεινα έχετε ερευνήσεινα έχεις ερευνηθείνα έχετε ερευνηθεί
να έχει ερευνήσεινα έχουν ερευνήσεινα έχει ερευνηθείνα έχουν ερευνηθεί
Imper
ativ
Presερεύναερευνάτεερευνάστε, ερευνάσθε
Aoristερεύνησε, ερεύναερευνήστεερευνήσουερευνηθείτε
Part
izip
Presερευνώντας
Perfέχοντας ερευνήσει
InfinAoristερευνήσειερευνηθεί


Griechische Definition zu ερευνώ

ερευνώ [erevnó] : ψάχνω, κάνω έρευνα με σκοπό να βρω, να ανακαλύψω ή να ερμηνεύσω κτ.: ερευνώ προσεκτικά / εξονυχιστικά / σε βάθος ένα θέμα. (έκφρ.) πίστευε* και μη ερεύνα. || (για έρευνα διοικητική, δικαστική κτλ.): Επιτροπή από ειδικούς θα ερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος. Λιμενικοί της δίωξης ναρκωτικών ερεύνησαν εξονυχιστικά το πλοίο. || (για επιστημονική έρευνα): Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες ερεύνησαν τα φυσικά φαινόμενα και αναζήτησαν τις αιτίες τους στην ίδια τη φύση. Aρχαιολογικός χώρος που δεν έχει ερευνηθεί ακόμα.

[λόγ. < αρχ. ἐρευνῶ `αναζητώ, εξετάζω΄ & κατά τις νέες σημ. της λ. έρευνα]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ερευνώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15