ερευνώ Verb  [erevno, ereynw]

  Verb
(9)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu ερευνώ

ερευνώ altgriechisch ἐρευνῶ


GriechischDeutsch
Έτσι τελικά άρχισα να ερευνώ κάποια από αυτά τα θέματα και να ρίχνω μια ματιά στον τρόπο που η αστυνομία χρησιμοποιεί μη-φονικά όπλα όταν αυτά υιοθετηθούν και κάποια από τα προβλήματα που ίσως ανακύψουν από αυτά τα θέματα όταν στην πραγματικότητα τα υιοθετήσουν.Ich fing also an, solche Begebenheiten zu untersuchen und schaute mir an, wie die Polizei nicht-tödliche Waffen bei deren Einführung einsetzte und was für Probleme bei der Anwendung auftreten konnten, als sie eingeführt wurden.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ερευνώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ερευνάω, ερευνώερευνάμε, ερευνούμεερευνώμαιερευνόμαστε, ερευνώμεθα
ερευνάςερευνάτεερευνάσαιερευνάστε, ερευνάσθε
ερευνάει, ερευνάερευνάν(ε), ερευνούν(ε)ερευνάταιερευνώνται
Imper
fekt
ερευνούσαερευνούσαμε
ερευνούσεςερευνούσατε
ερευνούσεερευνούσαν(ε)
Aoristερεύνησαερευνήσαμεερευνήθηκαερευνηθήκαμε
ερεύνησεςερευνήσατεερευνήθηκεςερευνηθήκατε
ερεύνησεερεύνησαν, ερευνήσαν(ε)ερευνήθηκεερευνήθηκαν, ερευνηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ερευνήσειέχουμε ερευνήσειέχω ερευνηθείέχουμε ερευνηθεί
έχεις ερευνήσειέχετε ερευνήσειέχεις ερευνηθείέχετε ερευνηθεί
έχει ερευνήσειέχουν ερευνήσειέχει ερευνηθείέχουν ερευνηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ερευνήσειείχαμε ερευνήσειείχα ερευνηθείείχαμε ερευνηθεί
είχες ερευνήσειείχατε ερευνήσειείχες ερευνηθείείχατε ερευνηθεί
είχε ερευνήσειείχαν ερευνήσειείχε ερευνηθείείχαν ερευνηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ερευνάω, θα ερευνώθα ερευνάμε, θα ερευνούμεθα ερευνώμαιθα ερευνόμαστε, θα ερευνώμεθα
θα ερευνάςθα ερευνάτεθα ερευνάσαιθα ερευνάστε, θα ερευνάσθε
θα ερευνάει, θα ερευνάθα ερευνάν(ε), θα ερευνούν(ε)θα ερευνάταιθα ερευνώνται
Fut
ur
θα ερευνήσωθα ερευνήσουμε, θα ερευνήσομεθα ερευνηθώθα ερευνηθούμε
θα ερευνήσειςθα ερευνήσετεθα ερευνηθείςθα ερευνηθείτε
θα ερευνήσειθα ερευνήσουν(ε)θα ερευνηθείθα ερευνηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ερευνήσειθα έχουμε ερευνήσειθα έχω ερευνηθείθα έχουμε ερευνηθεί
θα έχεις ερευνήσειθα έχετε ερευνήσειθα έχεις ερευνηθείθα έχετε ερευνηθεί
θα έχει ερευνήσειθα έχουν ερευνήσειθα έχει ερευνηθείθα έχουν ερευνηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ερευνάω, να ερευνώνα ερευνάμε, να ερευνούμενα ερευνώμαινα ερευνόμαστε, να ερευνώμεθα
να ερευνάςνα ερευνάτενα ερευνάσαινα ερευνάστε, να ερευνάσθε
να ερευνάει, να ερευνάνα ερευνάν(ε), να ερευνούν(ε)να ερευνάταινα ερευνώνται
Aoristνα ερευνήσωνα ερευνήσουμε, να ερευνήσομενα ερευνηθώνα ερευνηθούμε
να ερευνήσειςνα ερευνήσετενα ερευνηθείςνα ερευνηθείτε
να ερευνήσεινα ερευνήσουν(ε)να ερευνηθείνα ερευνηθούν(ε)
Perfνα έχω ερευνήσεινα έχουμε ερευνήσεινα έχω ερευνηθείνα έχουμε ερευνηθεί
να έχεις ερευνήσεινα έχετε ερευνήσεινα έχεις ερευνηθείνα έχετε ερευνηθεί
να έχει ερευνήσεινα έχουν ερευνήσεινα έχει ερευνηθείνα έχουν ερευνηθεί
Imper
ativ
Presερεύναερευνάτεερευνάστε, ερευνάσθε
Aoristερεύνησε, ερεύναερευνήστεερευνήσουερευνηθείτε
Part
izip
Presερευνώντας
Perfέχοντας ερευνήσει
InfinAoristερευνήσειερευνηθείGriechische Definition zu ερευνώ

ερευνώ [erevnó] : ψάχνω, κάνω έρευνα με σκοπό να βρω, να ανακαλύψω ή να ερμηνεύσω κτ.: ερευνώ προσεκτικά / εξονυχιστικά / σε βάθος ένα θέμα. (έκφρ.) πίστευε* και μη ερεύνα. || (για έρευνα διοικητική, δικαστική κτλ.): Επιτροπή από ειδικούς θα ερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος. Λιμενικοί της δίωξης ναρκωτικών ερεύνησαν εξονυχιστικά το πλοίο. || (για επιστημονική έρευνα): Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες ερεύνησαν τα φυσικά φαινόμενα και αναζήτησαν τις αιτίες τους στην ίδια τη φύση. Aρχαιολογικός χώρος που δεν έχει ερευνηθεί ακόμα.

[λόγ. < αρχ. ἐρευνῶ `αναζητώ, εξετάζω΄ & κατά τις νέες σημ. της λ. έρευνα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback