ερευνώ  

  • forschen
    upvotedownvote
  • recherchieren
    upvotedownvote
  • untersuchen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... επιστημονική έρευνα αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία ανάπτυξης και προόδου μιας κοινωνίας. Η έρευνα χωρίζεται σε βασική και εφαρμοσμένη. Βασική έρευνα γίνεται ...

... επιστήμονες που χρηματοδοτήθηκαν για έρευνα στον Ζωολογικό Πειραματικό Σταθμό που είχε ιδρυθεί στην Τεργέστη. Στα πλαίσια της έρευνάς του, ασχολήθηκε με τη θαλάσσια ...

... Ο όρος έρευνα στις καθημερινές εκφράσεις συνδέεται με πολλά αντικείμενα εφαρμογής. Περισσότερο ωστόσο φέρεται με μια εξειδικευμένη σημασία τη συστηματική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

erevno, ereynw


Deutsche Synonyme zu: ερευνώ

suchen forschen fahnden stöbern recherchieren requirieren erkunden Ermittlungen anstellen ermitteln untersuchen nachforschen detektieren ausspähen aufspüren ausforschen auskundschaften nachschlagen durchstöbern nachspüren aufklären aufhellen klären ergründen Licht ins Dunkel bringen Licht in eine Angelegenheit bringen aufarbeiten sichten durchsehen beschauen inspizieren beäugen beobachten ansehen mustern schauen anschauen lugen angucken zugucken besehen glotzen betrachten beaugapfeln gucken blicken (sich etwas) reinziehen spannern kieken analysieren auswerten erforschen durchleuchten auf den Grund gehen eruieren in Frage stellen überprüfen etwas (näher) unter die Lupe nehmen studieren examinieren (eingehend, genau) prüfen evaluieren abklopfen hinterfragen (etwas) auf Herz und Nieren prüfen infrage stellen auf den Prüfstand stellen austesten kritisch beleuchten auditieren abchecken abklären prüfen nachprüfen kontrollieren testen begutachten abtesten herausfinden explorieren sondieren durchforschen ausloten bearbeiten (sich) beschäftigen mit beackern (Themengebiet)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15