ερειπώνω  Verb  [eripono, ereipwnw]

Ähnliche Bedeutung wie ερειπώνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze verwüsten

... Alexander fiel fast vom Stuhl und sandte ihr einen Blick, der ganze Landstriche hätte verwüsten können. ...

Quelle: al_ex_an_der

Grammatik


ΕΡΕΙΠΩΝΩ
I demolish
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ερειπώνωερειπώνουμε, ερειπώνομεερειπώνομαιερειπωνόμαστε
ερειπώνειςερειπώνετεερειπώνεσαιερειπώνεστε, ερειπωνόσαστε
ερειπώνειερειπώνουν(ε)ερειπώνεταιερειπώνονται
Imper
fekt
ερείπωναερειπώναμεερειπωνόμουν(α)ερειπωνόμαστε, ερειπωνόμασταν
ερείπωνεςερειπώνατεερειπωνόσουν(α)ερειπωνόσαστε, ερειπωνόσασταν
ερείπωνεερείπωναν, ερειπώναν(ε)ερειπωνόταν(ε)ερειπώνονταν, ερειπωνόντανε, ερειπωνόντουσαν
Aoristερείπωσαερειπώσαμεερειπώθηκαερειπωθήκαμε
ερείπωσεςερειπώσατεερειπώθηκεςερειπωθήκατε
ερείπωσεερείπωσαν, ερειπώσαν(ε)ερειπώθηκεερειπώθηκαν, ερειπωθήκαν(ε)
Per
fect
έχω ερειπώσει
έχω ερειπωμένο
έχουμε ερειπώσει
έχουμε ερειπωμένο
έχω ερειπωθεί
είμαι ερειπωμένος, -η
έχουμε ερειπωθεί
είμαστε ερειπωμένοι, -ες
έχεις ερειπώσει
έχεις ερειπωμένο
έχετε ερειπώσει
έχετε ερειπωμένο
έχεις ερειπωθεί
είσαι ερειπωμένος, -η
έχετε ερειπωθεί
είστε ερειπωμένοι, -ες
έχει ερειπώσει
έχει ερειπωμένο
έχουν ερειπώσει
έχουν ερειπωμένο
έχει ερειπωθεί
είναι ερειπωμένος, -η, -ο
έχουν ερειπωθεί
είναι ερειπωμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα ερειπώσει
είχα ερειπωμένο
είχαμε ερειπώσει
είχαμε ερειπωμένο
είχα ερειπωθεί
ήμουν ερειπωμένος, -η
είχαμε ερειπωθεί
ήμαστε ερειπωμένοι, -ες
είχες ερειπώσει
είχες ερειπωμένο
είχατε ερειπώσει
είχατε ερειπωμένο
είχες ερειπωθεί
ήσουν ερειπωμένος, -η
είχατε ερειπωθεί
ήσαστε ερειπωμένοι, -ες
είχε ερειπώσει
είχε ερειπωμένο
είχαν ερειπώσει
είχαν ερειπωμένο
είχε ερειπωθεί
ήταν ερειπωμένος, -η, -ο
είχαν ερειπωθεί
ήταν ερειπωμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ερειπώνωθα ερειπώνουμε, θα ερειπώνομεθα ερειπώνομαιθα ερειπωνόμαστε
θα ερειπώνειςθα ερειπώνετεθα ερειπώνεσαιθα ερειπώνεστε, θα ερειπωνόσαστε
θα ερειπώνειθα ερειπώνουν(ε)θα ερειπώνεταιθα ερειπώνονται
Fut
ur
θα ερειπώσωθα ερειπώσουμε, θα ερειπώσομεθα ερειπωθώθα ερειπωθούμε
θα ερειπώσειςθα ερειπώσετεθα ερειπωθείςθα ερειπωθείτε
θα ερειπώσειθα ερειπώσουνθα ερειπωθείθα ερειπωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ερειπώσει
θα έχω ερειπωμένο
θα έχουμε ερειπώσει
θα έχουμε ερειπωμένο
θα έχω ερειπωθεί
θα είμαι ερειπωμένος, -η
θα έχουμε ερειπωθεί
θα είμαστε ερειπωμένοι, -ες
θα έχεις ερειπώσει
θα έχεις ερειπωμένο
θα έχετε ερειπώσει
θα έχετε ερειπωμένο
θα έχεις ερειπωθεί
θα είσαι ερειπωμένος, -η
θα έχετε ερειπωθεί
θα είστε ερειπωμένοι, -ες
θα έχει ερειπώσει
θα έχει ερειπωμένο
θα έχουν ερειπώσει
θα έχουν ερειπωμένο
θα έχει ερειπωθεί
θα είναι ερειπωμένος, -η, -ο
θα έχουν ερειπωθεί
θα είναι ερειπωμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ερειπώνωνα ερειπώνουμε, να ερειπώνομενα ερειπώνομαινα ερειπωνόμαστε
να ερειπώνειςνα ερειπώνετενα ερειπώνεσαινα ερειπώνεστε, να ερειπωνόσαστε
να ερειπώνεινα ερειπώνουν(ε)να ερειπώνεταινα ερειπώνονται
Aoristνα ερειπώσωνα ερειπώσουμε, να ερειπώσομενα ερειπωθώνα ερειπωθούμε
να ερειπώσειςνα ερειπώσετενα ερειπωθείςνα ερειπωθείτε
να ερειπώσεινα ερειπώσουν(ε)να ερειπωθείνα ερειπωθούν(ε)
Perfνα έχω ερειπώσει
να έχω ερειπωμένο
να έχουμε ερειπώσει
να έχουμε ερειπωμένο
να έχω ερειπωθεί
να είμαι ερειπωμένος, -η
να έχουμε ερειπωθεί
να είμαστε ερειπωμένοι, -ες
να έχεις ερειπώσει
να έχεις ερειπωμένο
να έχετε ερειπώσει
να έχετε ερειπωμένο
να έχεις ερειπωθεί
να είσαι ερειπωμένος, -η
να έχετε ερειπωθεί
να είστε ερειπωμένοι, -ες
να έχει ερειπώσει
να έχει ερειπωμένο
να έχουν ερειπώσει
να έχουν ερειπωμένο
να έχει ερειπωθεί
να είναι ερειπωμένος, -η, -ο
να έχουν ερειπωθεί
να είναι ερειπωμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presερείπωνεερειπώνετεερειπώνεστε
Aoristερείπωσεερειπώστε, ερειπώσετεερειπώσουερειπωθείτε
Part
izip
Presερειπώνοντας
Perfέχοντας ερειπώσει, έχοντας ερειπωμένοερειπωμένος, -η, -οερειπωμένοι, -ες, -α
InfinAoristερειπώσειερειπωθεί
Griechische Definition zu ερειπώνω

ερειπώνω [eripóno] -ομαι : μεταβάλλω (ένα κτίσμα, ιδίως κτίριο) σε ερείπιο: Mια παλιά σχεδόν ερειπωμένη εκκλησία. || (προφ.) γίνομαι ερείπιο: Ερείπωσε το σπίτι στο χωριό.

[λόγ. < ελνστ. ἐρειπ(ῶ) -ώνω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ερειπώνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15