εργαστήριο  

  • Labor
    upvotedownvote
  • Werkstatt
    upvotedownvote
  • Workshop
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ergastirio, errastirio, ergasthrio


Deutsche Synonyme zu: εργαστήριο

Laboratorium Labor Betrieb Werkstatt Weiterbildung Bildungsmaßnahme Training Kurs Lehrgang Workshop Seminar Kursus Schulung Arbeitskreis Arbeitstagung

Ähnliche Worte

εργαστήριον


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εργαστήριο εργαστήρια
Genitiv εργαστηρίου εργαστηρίων
Akkusativ εργαστήριο εργαστήρια
Vokativ εργαστήριο εργαστήρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15