επιδέξιος Adj.  [epideksios, epitheksios]

  Adj.
(29)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)

Etymologie zu επιδέξιος

επιδέξιος altgriechisch ἐπιδέξιος


GriechischDeutsch
Ενδεχομένως να είναι δυνατό να είναι κάποιος και δυναμικός και επιδέξιος, αλλά, σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το καταδείξω αυτό.Vielleicht kann man sogar gleichzeitig dynamisch und geschickt sein, jedenfalls danke ich Ihnen, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, dies zu demonstrieren.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
επιδέξιος -α -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu επιδέξιος.Griechische Definition zu επιδέξιος

επιδέξιος, επίθ.· επιδέξος· ’πεδέξιος· ’πιδέξιος· ’πιδέξος.

1)
α) Ικανός, επιτήδειος, επιδέξιος:
θαύμαζεν πως ήτον ’πιδέξιος και ανδρειωμένος (Αχιλλ. L 63
β) έξυπνος:
πάλι το βραδύ στον ίδιον τόπο ευρίσκομέστα με ’πιδέξιον τρόπο (Βοσκοπ. 234).
2)
α) (Προκ. για τόπο) κατάλληλος:
(Χρον. Μορ. H 9075
β) (γενικά) κατάλληλος, βολικός:
Στα Ιωάννινα τον έστειλεν … με μηνύματα έμορφα, επιδέξια (Χρον. Τόκκων 1177).
Το ουδ. ως ουσ. =
1) Κατάλληλες συνθήκες:
να έχουν περάσει απεκεί διού είχαν το ’πιδέξιο (Χρον. Μορ. P 400).
2) Εξυπνάδα:
άκουσε το φρόνιμον, το επιδέξιόν του (Χρον. Τόκκων 138).
3) Άνεση, «βολή» (κυρίως χρηματική):
ας έχω το ’πιδέξιον μου στην φυλακήν οπού ’μαι (Σαχλ. Β´ PM 313).
4) Έκφρ. με το ’πιδέξιον ή τα ’πιδέξια = με τέχνη, με πονηρό τρόπο:
(Χούμνου, Κοσμογ. 1875), (Ερωτοπ. 202).
[αρχ. επίθ. επιδέξιος. Ο τ. ’πιδέξιος και σήμ. ιδιωμ. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback