εξόν Adv.  [ekson]

aus (ugs.)
(0)
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu εξόν.Griechische Definition zu εξόν

εξόν [eksón] επίρρ. : (προφ., λαϊκότρ.) δηλώνει εξαίρεση· εκτός. 1. σε αρνητική πρόταση· εκτός από: Δεν έβλεπες τίποτε άλλο εξόν από θάλασσα. Kανείς δεν ήξερε την ιστορία του εξόν από μας / από τη γυναίκα του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback