εξόν  

  • aus
    upvotedownvote
  • außer
    upvotedownvote
  • voneinander entfernt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... θεϊκό, που μέσ' στο σπίτι / σκλάβα καμιά δεν τόξερε μήτε άλλη παρακόρη / εξόν αυτός, το ταίρι του και μια επιστάτρα μόνη.» (ι 205-207, μετάφραση Ζήσιμου ...

... πολύπλοκη δομή, ικανή να απομακρύνει ιντρόνια και να συνενώνει διαδοχικά εξόνια, σχηματίζοντας έτσι το ώριμο μόριο mRNA. Σημειώνεται ότι, στα σημεία της ...

... "πυρετού του πετρελαίου" στην πολιτεία. Το 1989 το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου Εξόν Βαλντέζ στον όρμο Πρινς Ουίλιαμ προκάλεσε τη διαφυγή περίπου 40.000 τόνων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekson


Deutsche Synonyme zu: εξόν

leer nicht mehr da aus alle aufgebraucht nichts mehr da an zur Neige gegangen zu Ende gegangen gar es gibt kein (...) mehr es hat kein (...) mehr ist kein (...) mehr da ob ...halber durch halber (nachgestellt) wegen abgesehen (von) ausgenommen außer es sei denn höchstens dass bis auf wenn überhaupt (dann) höchstens nur dass allerhöchstens ohne exklusive abzüglich ohne Einbezug von unter Ausschluss von nicht mitgerechnet abgesehen von nicht inbegriffen mit Ausnahme von mangels in Ermangelung (von) unbeachtlich einer Sache (Juristendeutsch) sonder bar (einer Sache) abzgl. minus weniger abgerechnet abgezogen ungerechnet nicht gerechnet unter Abzug von

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15