εξω-    [ekso-, eksw-]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu εξω-

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie εξω-

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung


Grammatik

Noch keine Grammatik zu εξω.Griechische Definition zu εξω

εξω- [ekso] & εξώ- [eksó], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις· (πρβ. ξω-). 1. (σε σύνθετα επίθετα) δηλώνει ότι το προσδιοριζόμενο είναι πέρα, έξω και τελικά αντίθετο από αυτό που εκφράζει το β' συνθετικό: εξωκοινοβουλευτικός, εξωκομματικός, εξωσχολικός. ANT ενδο-, εσω-. || εξωπραγματικός, εξωσυζυγικός. ANT πραγματικός, συζυγικός. || εξωγήινος. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback