εξεγείρω Verb  [eksegiro, eksejiro, eksegeirw]

  Verb
(0)

Etymologie zu εξεγείρω

εξεγείρω altgriechisch ἐξεγείρω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
aufhetzen
aufwiegeln
verhetzen

Grammatik

Grammatik zu εξεγείρω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εξεγείρωεξεγείρουμε, εξεγείρομεεξεγείρομαιεξεγειρόμαστε
εξεγείρειςεξεγείρετεεξεγείρεσαιεξεγείρεστε, εξεγειρόσαστε
εξεγείρειεξεγείρουν(ε)εξεγείρεταιεξεγείρονται
Imper
fekt
εξήγειρα, εξέγειραεξεγείραμεεξεγειρόμουν(α)εξεγειρόμαστε
εξήγειρες, εξέγειρεςεξεγείρατεεξεγειρόσουν(α)εξεγειρόσαστε
εξήγειρε, εξέγειρεεξήγειραν, εξεγείραν(ε)εξεγειρόταν(ε)εξεγείρονταν
Aoristεξήγειρα, εξέγειραεξεγείραμεεξεγέρθηκαεξεγερθήκαμε
εξήγειρες, εξέγειρεςεξεγείρατεεξεγέρθηκεςεξεγερθήκατε
εξήγειρε, εξέγειρεεξήγειραν, εξεγείραν(ε)εξεγέρθηκεεξεγέρθηκαν, εξεγερθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω εξεγείρειέχουμε εξεγείρειέχω εξεγερθεί
είμαι εξεγερμένος, -η
έχουμε εξεγερθεί
είμαστε εξεγερμένοι, -ες
έχεις εξεγείρειέχετε εξεγείρειέχεις εξεγερθεί
είσαι εξεγερμένος, -η
έχετε εξεγερθεί
είστε εξεγερμένοι, -ες
έχει εξεγείρειέχουν εξεγείρειέχει εξεγερθεί
είναι εξεγερμένος, -η, -ο
έχουν εξεγερθεί
είναι εξεγερμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα εξεγείρειείχαμε εξεγείρειείχα εξεγερθεί
ήμουν εξεγερμένος, -η
είχαμε εξεγερθεί
ήμαστε εξεγερμένοι, -ες
είχες εξεγείρειείχατε εξεγείρειείχες εξεγερθεί
ήσουν εξεγερμένος, -η
είχατε εξεγερθεί
ήσαστε εξεγερμένοι, -ες
είχε εξεγείρειείχαν εξεγείρειείχε εξεγερθεί
ήταν εξεγερμένος, -η, -ο
είχαν εξεγερθεί
ήταν εξεγερμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εξεγείρωθα εξεγείρουμε, θα εξεγείρομεθα εξεγείρομαιθα εξεγειρόμαστε
θα εξεγείρειςθα εξεγείρετεθα εξεγείρεσαιθα εξεγείρεστε, θα εξεγειρόσαστε
θα εξεγείρειθα εξεγείρουν(ε)θα εξεγείρεταιθα εξεγείρονται
Fut
ur
θα εξεγείρωθα εξεγείρουμε, θα εξεγείρομεθα εξεγερθώθα εξεγερθούμε
θα εξεγείρειςθα εξεγείρετεθα εξεγερθείςθα εξεγερθείτε
θα εξεγείρειθα εξεγείρουν(ε)θα εξεγερθείθα εξεγερθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εξεγείρειθα έχουμε εξεγείρειθα έχω εξεγερθεί
θα είμαι εξεγερμένος, -η
θα έχουμε εξεγερθεί
θα είμαστε εξεγερμένοι, -ες
θα έχεις εξεγείρειθα έχετε εξεγείρειθα έχεις εξεγερθεί
θα είσαι εξεγερμένος, -η
θα έχετε εξεγερθεί
θα είστε εξεγερμένοι, -ες
θα έχει εξεγείρειθα έχουν εξεγείρειθα έχει εξεγερθεί
θα είναι εξεγερμένος, -η, -ο
θα έχουν εξεγερθεί
θα είναι εξεγερμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εξεγείρωνα εξεγείρουμε, να εξεγείρομενα εξεγείρομαινα εξεγειρόμαστε
να εξεγείρειςνα εξεγείρετενα εξεγείρεσαινα εξεγείρεστε, να εξεγειρόσαστε
να εξεγείρεινα εξεγείρουν(ε)να εξεγείρεταινα εξεγείρονται
Aoristνα εξεγείρωνα εξεγείρουμε, να εξεγείρομενα εξεγερθώνα εξεγερθούμε
να εξεγείρειςνα εξεγείρετενα εξεγερθείςνα εξεγερθείτε
να εξεγείρεινα εξεγείρουν(ε)να εξεγερθείνα εξεγερθούν(ε)
Perfνα έχω εξεγείρεινα έχουμε εξεγείρεινα έχω εξεγερθεί
να είμαι εξεγερμένος, -η
να έχουμε εξεγερθεί
να είμαστε εξεγερμένοι, -ες
να έχεις εξεγείρεινα έχετε εξεγείρεινα έχεις εξεγερθεί
να είσαι εξεγερμένος, -η
να έχετε εξεγερθεί
να είστε εξεγερμένοι, -ες
να έχει εξεγείρεινα έχουν εξεγείρεινα έχει εξεγερθεί
να είναι εξεγερμένος, -η, -ο
να έχουν εξεγερθεί
να είναι εξεγερμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presεξέγειρεεξεγείρετεεξεγείρεστε
Aoristεξέγειρεεξεγείρετε(εξεγέρσου)εξεγερθείτε
Part
izip
Presεξεγείρονταςεξεγειρόμενος
Perfέχοντας εξεγείρειεξεγερμένος, -η, -οεξεγερμένοι, -ες, -α
InfinAoristεξεγείρειεξεγερθεί

Griechische Definition zu εξεγείρω

εξεγείρω [eksejíro] -ομαι Ρ (βλ. εγείρω) (συνήθ. παθ.) : α.παρακινώ κπ. να επαναστατήσει· ξεσηκώνω: Ο λαός εξεγέρθηκε εναντίον του τυράννου, επαναστάτησε. β. προκαλώ θυμό ή έντονη αντίδραση: Mε εξεγείρει η συμπεριφορά του. Εξεγείρομαι, όταν ακούω τους καταχραστές να μιλάνε για τιμιότητα, θυμώνω ή αντιδρώ έντονα. Εξεγείρεται η συνείδηση κάποιου.

[λόγ. < αρχ. ἐξεγείρω `ξεσηκώνω απ΄ τον ύπνο΄ σημδ. γαλλ. soulever]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback