εξασφαλίζω Verb  [eksasfalizo, eksasfalizw]

  Verb
(3)
  Verb
(0)

Etymologie zu εξασφαλίζω

εξασφαλίζω Koine-Griechisch ἐξασφαλίζω


GriechischDeutsch
Θα εξακολουθήσω λοιπόν να εξασφαλίζω ότι υπάρχει εποπτεία, ώστε να ελέγχουμε αν τα κράτη μέλη σέβονται τα δικαιώματα των επιβατών.Ich werde daher unvermindert sicherstellen, dass die Situation weiter beobachtet wird, um zu prüfen, ob die Rechte von Fluggästen in Mitgliedstaaten respektiert werden.

Übersetzung bestätigt

Και παρόλα αυτά, αν επέτρεπα στον εαυτό μου να κατακλυστεί από αυτά τα συναισθήματα, δεν θα έκανα τη δουλειά μου. επειδή πρέπει στην πραγματικότητα να είμαι εκεί για αυτούς και να εξασφαλίζω πως γίνονται οι ιεροτελεστίες και ότι φροντίζονται τα πρακτικά θέματα.Trotzdem, würde ich mir erlauben diesen Gefühlen ihren Lauf zu lassen, würde ich meinen Beruf nicht ausüben, weil ich eigentlich für die Leute da sein muss und sicherstellen muss, dass die Rituale eingehalten werden, und dass alles glatt abläuft.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εξασφαλίζω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εξασφαλίζωεξασφαλίζουμε, εξασφαλίζομεεξασφαλίζομαιεξασφαλιζόμαστε
εξασφαλίζειςεξασφαλίζετεεξασφαλίζεσαιεξασφαλίζεστε, εξασφαλιζόσαστε
εξασφαλίζειεξασφαλίζουν(ε)εξασφαλίζεταιεξασφαλίζονται
Imper
fekt
εξασφάλιζαεξασφαλίζαμεεξασφαλιζόμουν(α)εξασφαλιζόμαστε, εξασφαλιζόμασταν
εξασφάλιζεςεξασφαλίζατεεξασφαλιζόσουν(α)εξασφαλιζόσαστε, εξασφαλιζόσασταν
εξασφάλιζεεξασφάλιζαν, εξασφαλίζαν(ε)εξασφαλιζόταν(ε)εξασφαλίζονταν, εξασφαλιζόντανε, εξασφαλιζόντουσαν
Aoristεξασφάλισαεξασφαλίσαμεεξασφαλίστηκαεξασφαλιστήκαμε
εξασφάλισεςεξασφαλίσατεεξασφαλίστηκεςεξασφαλιστήκατε
εξασφάλισεεξασφάλισαν, εξασφαλίσαν(ε)εξασφαλίστηκεεξασφαλίστηκαν, εξασφαλιστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω εξασφαλίσει
έχω εξασφαλισμένο
έχουμε εξασφαλίσει
έχουμε εξασφαλισμένο
έχω εξασφαλιστεί
είμαι εξασφαλισμένος, -η
έχουμε εξασφαλιστεί
είμαστε εξασφαλισμένοι, -ες
έχεις εξασφαλίσει
έχεις εξασφαλισμένο
έχετε εξασφαλίσει
έχετε εξασφαλισμένο
έχεις εξασφαλιστεί
είσαι εξασφαλισμένος, -η
έχετε εξασφαλιστεί
είστε εξασφαλισμένοι, -ες
έχει εξασφαλίσει
έχει εξασφαλισμένο
έχουν εξασφαλίσει
έχουν εξασφαλισμένο
έχει εξασφαλιστεί
είναι εξασφαλισμένος, -η, -ο
έχουν εξασφαλιστεί
είναι εξασφαλισμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα εξασφαλίσει
είχα εξασφαλισμένο
είχαμε εξασφαλίσει
είχαμε εξασφαλισμένο
είχα εξασφαλιστεί
ήμουν εξασφαλισμένος, -η
είχαμε εξασφαλιστεί
ήμαστε εξασφαλισμένοι, -ες
είχες εξασφαλίσει
είχες εξασφαλισμένο
είχατε εξασφαλίσει
είχατε εξασφαλισμένο
είχες εξασφαλιστεί
ήσουν εξασφαλισμένος, -η
είχατε εξασφαλιστεί
ήσαστε εξασφαλισμένοι, -ες
είχε εξασφαλίσει
είχε εξασφαλισμένο
είχαν εξασφαλίσει
είχαν εξασφαλισμένο
είχε εξασφαλιστεί
ήταν εξασφαλισμένος, -η, -ο
είχαν εξασφαλιστεί
ήταν εξασφαλισμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εξασφαλίζωθα εξασφαλίζουμε, θα εξασφαλίζομεθα εξασφαλίζομαιθα εξασφαλιζόμαστε
θα εξασφαλίζειςθα εξασφαλίζετεθα εξασφαλίζεσαιθα εξασφαλίζεστε, θα εξασφαλιζόσαστε
θα εξασφαλίζειθα εξασφαλίζουν(ε)θα εξασφαλίζεταιθα εξασφαλίζονται
Fut
ur
θα εξασφαλίσωθα εξασφαλίσουμε, θα εξασφαλίζομεθα εξασφαλιστώθα εξασφαλιστούμε
θα εξασφαλίσειςθα εξασφαλίσετεθα εξασφαλιστείςθα εξασφαλιστείτε
θα εξασφαλίσειθα εξασφαλίσουν(ε)θα εξασφαλιστείθα εξασφαλιστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εξασφαλίσει
θα έχω εξασφαλισμένο
θα έχουμε εξασφαλίσει
θα έχουμε εξασφαλισμένο
θα έχω εξασφαλιστεί
θα είμαι εξασφαλισμένος, -η
θα έχουμε εξασφαλιστεί
θα είμαστε εξασφαλισμένοι, -ες
θα έχεις εξασφαλίσει
θα έχεις εξασφαλισμένο
θα έχετε εξασφαλίσει
θα έχετε εξασφαλισμένο
θα έχεις εξασφαλιστεί
θα είσαι εξασφαλισμένος, -η
θα έχετε εξασφαλιστεί
θα είστε εξασφαλισμένοι, -ες
θα έχει εξασφαλίσει
θα έχει εξασφαλισμένο
θα έχουν εξασφαλίσει
θα έχουν εξασφαλισμένο
θα έχει εξασφαλιστεί
θα είναι εξασφαλισμένος, -η, -ο
θα έχουν εξασφαλιστεί
θα είναι εξασφαλισμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εξασφαλίζωνα εξασφαλίζουμε, να εξασφαλίζομενα εξασφαλίζομαινα εξασφαλιζόμαστε
να εξασφαλίζειςνα εξασφαλίζετενα εξασφαλίζεσαινα εξασφαλίζεστε, να εξασφαλιζόσαστε
να εξασφαλίζεινα εξασφαλίζουν(ε)να εξασφαλίζεταινα εξασφαλίζονται
Aoristνα εξασφαλίσωνα εξασφαλίσουμε, να εξασφαλίσομενα εξασφαλιστώνα εξασφαλιστούμε
να εξασφαλίσειςνα εξασφαλίσετενα εξασφαλιστείςνα εξασφαλιστείτε
να εξασφαλίσεινα εξασφαλίσουν(ε)να εξασφαλιστείνα εξασφαλιστούν(ε)
Perfνα έχω εξασφαλίσει
να έχω εξασφαλισμένο
να έχουμε εξασφαλίσει
να έχουμε εξασφαλισμένο
να έχω εξασφαλιστεί
να είμαι εξασφαλισμένος, -η
να έχουμε εξασφαλιστεί
να είμαστε εξασφαλισμένοι, -ες
να έχεις εξασφαλίσει
να έχεις εξασφαλισμένο
να έχετε εξασφαλίσει
να έχετε εξασφαλισμένο
να έχεις εξασφαλιστεί
να είσαι εξασφαλισμένος, -η
να έχετε εξασφαλιστεί
να είστε εξασφαλισμένοι, -ες
να έχει εξασφαλίσει
να έχει εξασφαλισμένο
να έχουν εξασφαλίσει
να έχουν εξασφαλισμένο
να έχει εξασφαλιστεί
να είναι εξασφαλισμένος, -η, -ο
να έχουν εξασφαλιστεί
να είναι εξασφαλισμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presεξασφάλιζεεξασφαλίζετεεξασφαλίζεστε
Aoristεξασφάλισεεξασφαλίστεεξασφαλίσουεξασφαλιστείτε
Part
izip
Presεξασφαλίζονταςεξασφαλιζόμενος
Perfέχοντας εξασφαλίσει, έχοντας εξασφαλισμένοεξασφαλισμένος, -η, -οεξασφαλισμένοι, -ες, -α
InfinAoristεξασφαλίσειεξασφαλιστείGriechische Definition zu εξασφαλίζω

εξασφαλίζω [eksasfalízo] -ομαι : 1.προφυλάγω κτ. από τον ενδεχόμενο κίνδυνο να χαθεί, να πάθει ζημιά κτλ.: Aγόρασε ένα οικόπεδο για να εξασφαλίσει τα λεφτά του. || (παθ.) εξασφαλίζω τον εαυτό μου, τον προφυλάγω από κπ. κίνδυνο: Nα εξασφαλιστείς πριν του δανείσεις χρήματα. Δώσε μου κτ. ως ενέχυρο, για να είμαι εξασφαλισμένος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback