ενδεδειγμένος -η -ο Adj.  [endedigmenos -i -o, endedirmenos -i -o, enthethigmenos -i -o, endedeigmenos -h -o]

  Adj.
(1)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Αυτό θα οδηγήσει σε έναν ισότιμο διάλογο στον τομέα της έρευνας που είναι ενδεδειγμένος στην περίπτωση τόσο των ΗΠΑ όσο και αρκετών άλλων χωρών.Hierdurch ergibt sich ein Forschungsdialog auf Augenhöhe, der nicht nur im Verhältnis zu den Amerikanern angezeigt ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ενδεδειγμένος (maskulin)
  • ενδεδειγμένη (feminin)
  • ενδεδειγμένο (neutrum)


Griechische Definition zu ενδεδειγμένος -η -ο

ενδεδειγμένος -η -ο [enδeδiγménos] : που ενδείκνυται, που υποδεικνύεται από τα πράγματα ως καταλληλότερος: H πλέον ενδεδειγμένη λύση / απόφαση. Πήρε όλα τα ενδεδειγμένα για την περίσταση μέτρα. H συμπεριφορά σου δεν ήταν η ενδεδειγμένη, η πρέπουσα.

[λόγ. < αρχ. ἐνδεδειγμένος `που έχει καταμηνυθεί΄ μππ. του ρ. ἐνδείκνυμι, κατά τη σημ. της λ. ενδεικνύομαι (δες λ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback