{το}  εμπορικό Subst.  [eboriko, emporiko]

{das}    Subst.
(613)
{der}    Subst.
(156)

Etymologie zu εμπορικό

εμπορικό εμπορικό κέντρο


GriechischDeutsch
Η διανομή, όμως, των πυροτεχνημάτων από τους τερματικούς σταθμούς στα εμπορικά κέντρα και η επιστροφή του πλεονάσματος στους τερματικούς σταθμούς είναι περιορισμένη, λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ.Allerdings ist die Verteilung der Feuerwerkskörper vom Umschlagplatz an die Einkaufszentren und die Beförderung überschüssiger Feuerwerkskörper zurück zum Umschlagplatz mangels Fahrzeugen mit EX-Genehmigung eingeschränkt.

Übersetzung bestätigt

Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κέντραBau von Einkaufszentren

Übersetzung bestätigt

Η διανομή, όμως, των πυροτεχνημάτων από τους τερματικούς σταθμούς στα εμπορικά κέντρα και η επιστροφή του πλεονάσματος στους τερματικούς σταθμούς είναι περιορισμένη, λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ.Die Verteilung der Feuerwerkskörper vom Umschlagplatz an die Einkaufszentren und die Beförderung überschüssiger Feuerwerkskörper zurück zum Umschlagplatz ist mangels Fahrzeugen mit EX-Genehmigung eingeschränkt.

Übersetzung bestätigt

Ο σημαντικότερος από τους δείκτες αυτούς είναι ο δείκτης τιμών ακινήτων για καταστήματα λιανικής πώλησης, ο οποίος αφορά δομημένες περιοχές σε μεγαλύτερες πόλεις και συνίστατο το 2005 κατά το ένα τρίτο περίπου από εμπορικά κέντρα και κατά τα δύο τρίτα περίπου από λοιπά καταστήματα.Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang der Preisindex für Einzelhandelsimmobilien, der sich auf bebaute Flächen in größeren Städten bezieht und sich 2005 zu rund einem Drittel aus Einkaufszentren und rund zwei Dritteln aus sonstigen Geschäftsflächen zusammensetzte.

Übersetzung bestätigt

Είναι επίσης σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι μια άδεια παρέχει κατά κανόνα πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή στην άσκησή της σε όλη την εθνική επικράτεια, εκτός αν δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος η έκδοση χωριστής άδειας για κάθε εγκατάσταση, π.χ. για κάθε νέο μεγάλο εμπορικό κέντρο, ή η έκδοση άδειας που περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα του εθνικού εδάφους.Es ist weiterhin erforderlich, dass eine Genehmigung grundsätzlich die Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit im gesamten nationalen Hoheitsgebiet ermöglicht, es sei denn, dass eine Genehmigung für jede einzelne Niederlassung, beispielsweise für jede Verkaufsstätte großer Einkaufszentren, oder eine Genehmigung, die auf einen spezifischen Teil des nationalen Hoheitsgebiets beschränkt ist, objektiv durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu εμπορικό

εμπορικό το [emborikó] : α.εμπορικό κατάστημα, κυρίως υφασμάτων και ειδών νεωτερισμού: Tα εμπορικά και τα σουπερμάρκετ είναι κλειστά την Kυριακή. β. εμπορικό πλοίο: Στο λιμάνι ήταν αγκυροβολημένα και μερικά εμπορικά με παναμαϊκή σημαία.

[λόγ. ουσιαστικοπ. ουδ. του επιθ. εμπορικός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback