ελπίζω Verb  [elpizo, elpizw]

  Verb
(471)
  Verb
(4)

Etymologie zu ελπίζω

ελπίζω ἐλπίζω ἐλπίς


GriechischDeutsch
Αυτό τουλάχιστον ελπίζωDas will ich jedenfalls hoffen!

Übersetzung bestätigt

Έπειτα, θα ήθελα ακόμη να ελπίζω ότι τελικά θα τρέχει και ζεστό νερό από τις βρύσες, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει δει αυτό το νέο Κοινοβούλιο στη διάρκεια της θητείας του.Auch bleibt zu hoffen, daß aus den Leitungen irgendwann einmal warmes Wasser kommt, denn seit Beginn dieser neuen Amtszeit hatten wir bisher überhaupt noch keines.

Übersetzung bestätigt

Στο Κάιρο κάναμε ορισμένες αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο κείμενο ενισχύοντας τις εκπεφρασμένες απόψεις, και ελπίζω πως η Ευρώπη θα μπορέσει να βοηθήσει στον εντοπισμό μέρος αυτών των χρημάτων και στην επιστροφή τους όπου ανήκουν.Wir haben in Kairo noch einige letzte Änderungen am Text vorgenommen, die den geäußerten Standpunkt unterstützen, und hoffen, daß Europa helfen kann, die verschwundenen Gelder wieder aufzufinden und den eigentlichen Empfängern zuzuleiten.

Übersetzung bestätigt

Νομίζω ότι ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε με τους Χριστιανοδημοκράτες είναι βιώσιμος και πραγματοποιήσιμος, και ελπίζω ότι θα βρει υποστηρικτές ανάμεσά μας.Ich bin der Meinung, daß der Kompromiß, den wir mit den Christdemokraten geschlossen haben, tragfähig und praktikabel ist, und wir hoffen, daß wir hier auf Unterstützung stoßen.

Übersetzung bestätigt

Αποτολμώ τέλος να ελπίζω ότι η αξιέπαινη μέριμνά σας να αναπτύξετε την επικοινωνία και τις μεταφραστικές υπηρεσίες για την κατάργηση των γλωσσικών φραγμών κατά την επιθυμητή συνέργεια των εργασιών των αντίστοιχων ερευνητών μας δεν υποκρύπτει μια πρόσθετη προσπάθεια προώθησης μίας από τις γλώσσες της Ένωσης εις βάρος των υπολοίπων, μίας γλώσσας ο ιμπεριαλισμός της οποίας δεν θα πρέπει να είναι εδώ λιγότερο ουδέτερος από ό,τι αλλού.Schließlich bleibt zu hoffen, daß Ihre lobenswerte Absicht, die Kommunikation und die Übersetzungsdienste zu entwickeln, um die Sprachbarrieren zu beseitigen, die den erhofften Synergieeffekten zwischen den Arbeiten unserer Forscher im Wege stehen, nicht als Vorwand dient, um eine der Unionssprachen, deren Expansionsdrang hier weniger noch als anderswo als neutral bewertet werden kann, auf Kosten der anderen zusätzlich zu fördern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ελπίζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ελπίζωελπίζουμε, ελπίζομε
ελπίζειςελπίζετε
ελπίζειελπίζουν(ε)
Imper
fekt
έλπιζα, ήλπιζαελπίζαμε, ηλπίζαμε
έλπιζες, ήλπιζεςελπίζατε, ηλπίζατε
έλπιζε, ήλπιζεέλπιζαν, ήλπιζαν, ελπίζαν(ε), ηλπίζαν(ε)
Aoristέλπισα, ήλπισαελπίσαμε, ηλπίσαμε
έλπισες, ήλπισεςελπίσατε, ηλπίσατε
έλπισε, ήλπισεέλπισαν, ήλπισαν, ελπίσαν(ε), ηλπίσαν(ε)
Per
fekt
έχω ελπίσειέχουμε ελπίσει
έχεις ελπίσειέχετε ελπίσει
έχει ελπίσειέχουν ελπίσει
Plu
per
fekt
είχα ελπίσειείχαμε ελπίσει
είχες ελπίσειείχατε ελπίσει
είχε ελπίσειείχαν ελπίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ελπίζωθα ελπίζουμε, θα ελπίζομε
θα ελπίζειςθα ελπίζετε
θα ελπίζειθα ελπίζουν(ε)
Fut
ur
θα ελπίσωθα ελπίσουμε, θα ελπίζομε
θα ελπίσειςθα ελπίσετε
θα ελπίσειθα ελπίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ελπίσειθα έχουμε ελπίσει
θα έχεις ελπίσειθα έχετε ελπίσει
θα έχει ελπίσειθα έχουν ελπίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ελπίζωνα ελπίζουμε, να ελπίζομε
να ελπίζειςνα ελπίζετε
να ελπίζεινα ελπίζουν(ε)
Aoristνα ελπίσωνα ελπίσουμε, να ελπίσομε
να ελπίσειςνα ελπίσετε
να ελπίσεινα ελπίσουν(ε)
Perfνα έχω ελπίσεινα έχουμε ελπίσει
να έχεις ελπίσεινα έχετε ελπίσει
να έχει ελπίσεινα έχουν ελπίσει
Imper
ativ
Presέλπιζεελπίζετε
Aoristέλπισεελπίσετε
Part
izip
Presελπίζοντας
Perfέχοντας ελπίσει
InfinAoristελπίσειGriechische Definition zu ελπίζω

ελπίζω [elpízo] .1α αόρ. και ήλπισα, απαρέμφ. ελπίσει : 1α.είμαι, λίγο ή πολύ, βέβαιος ότι κτ. ευχάριστο ή επιθυμητό θα πραγματοποιηθεί: ελπίζω ότι θα επιστρέψω. ελπίζω να τελειώσω σύντομα. Ήλπισε πως όλα θα πάνε καλά. β. είμαι, λίγο ή πολύ, βέβαιος ότι δε θα συμβεί κτ. δυσάρεστο ή κακό: ελπίζω να μην αργήσεις, εύχομαι. Ήλπιζε ότι δε θα ήταν κτ. σοβαρό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback