{η}  εκδίωξη Subst.  [ekdioksi, ekthioksi, ekdiwksh]

{die}    Subst.
(23)

Etymologie zu εκδίωξη

εκδίωξη mittelgriechisch εκδίωξις εκδιώκω altgriechisch ἐκδιώκω ἐκ + διώκω δίω indoeuropäisch (Wurzel) *dih₁- (κινώ γρήγορα)


GriechischDeutsch
Η μείωση των ειδών που συνδέεται με την καταστροφή και την υποβάθμιση των δασών, αλλά και η καταστροφή των μέσων επιβίωσης των αυτοχθόνων πληθυσμών, η εκμετάλλευση των εργαζομένων που παρατηρείται ή η εκδίωξη μικροκαλλιεργητών από την πατρογονική τους γη, οπωσδήποτε δεν είναι κάτι καινούργιο.Der mit der Wald­zerstörung bzw. Waldschädigung verbundene Artenrückgang oder aber die Zerstörung der unmittelbaren Lebensgrundlage der indigenen Bevölkerungsgruppen, die zu beobachtende Ausbeutung der Arbeiter oder die Vertreibung von Kleinbauern von ihren angestammten Pro­duktionsflächen sind ja keineswegs neue Erkenntnisse.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή παραβλέπει το γεγονός ότι η διατήρηση των διαταγμάτων Benes, τα οποία δικαιολογούν την εκδίωξη και τη δολοφονία πολλών ανθρώπων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με τα κριτήρια προσχώρησης που έχουν τεθεί από την Κοινότητα.Die Kommission übersieht, dass die Aufrechterhaltung der Benes-Dekrete, die die Vertreibung und Ermordung von zigtausenden Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg rechtfertigen, im klaren Widerspruch zu den von der Gemeinschaft aufgestellten Beitrittskriterien stehen.

Übersetzung bestätigt

Αυτό, ωστόσο, που πρέπει να απορρίψουμε απόλυτα, είναι η εκδίωξη των Γεωργιανών από τη Ρωσία.Was wir aber absolut ablehnen müssen, ist die Vertreibung der Georgier aus Russland.

Übersetzung bestätigt

Το επιχείρημα πως πρόκειται για παράνομους ακούγεται κυνικό. " εκδίωξη των Γεωργιανών -ειδικά τώρα, ενόψει αυτών των συμβάντωνείναι το ίδιο ατυχής συγκυρία με τις αυξήσεις της τιμής της ενέργειας στην Ουκρανία πριν από τις εκλογές και στη Λευκορωσία μετά από αυτές.Es klingt zynisch, wenn argumentiert wird: Ja, aber das sind Illegale. Eine Vertreibung der Georgier gerade jetzt, angesichts dieser Zwischenfälle ist ein ebenso unglückliches zeitliches Zusammentreffen wie die Energiepreiserhöhungen im Falle der Ukraine vor der Wahl und im Falle Weißrusslands nach der Wahl.

Übersetzung bestätigt

εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, μια βάρβαρη, ολοκληρωτική στρατιωτική δικτατορία, διεφθαρμένοι κυβερνήτες, εμπόριο οπίου, εκδιώξεις (αυτήν τη στιγμή οι εξόριστοι στο εσωτερικό υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο) και καταπίεση πολλών ανθρώπων, ακόμα και των Κάρεν.im Namen der PPE-DE-Fraktion. Herr Präsident! Eine brutale, totalitäre Militärdiktatur, korrupte Herrscher, Opiumhandel, Vertreibungen im Moment haben wir über eine halbe Million Binnenvertriebene -, die Unterdrückung der vielen Völker, nicht zuletzt der Karen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αποπομπή
διώξιμο
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εκδίωξη

εκδίωξη η [ekδíoksi] : η ενέργεια του εκδιώκω, βίαιη απομάκρυνση· αποπομπή, διώξιμο.

[λόγ. < μσν. εκδίωξις < εκδιωκ- (εκδιώκω) -σις > -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback