εις   [is, eis]

(0)
an (ugs.)
  Adj.
(0)

Etymologie zu εις

εις Katharevousa εἰς (λόγιο) altgriechisch εἰς


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu εις.Griechische Definition zu εις

εις [is] πρόθ. : (λόγ.) (βλ. και εισ-) μόνο σε ΦΡ και εκφράσεις με αιτιατική· σε: εις είδος, σε είδος. εις βάρος*. είμαι εις θέσιν*. (λόγ.) εις μάτην*. || σε ευχές: εις ανώτερα / έτη πολλά / υγείαν. || σε παραγγέλματα: εις τα όπλα, εμπρός στα όπλα. εις έπαρσιν σημαίας / παράταξιν, έτοιμοι για έπαρση σημαίας κτλ.

[λόγ. < αρχ. εἰς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback