εθνικά  

  • Landes
    upvotedownvote
  • national
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του Ιησού. Για τον λόγο αυτό πήρε το όνομα "Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν" και των εθνικών, εκείνων δηλαδή που δεν ανήκουν στον λαό και στη θρησκεία των Εβραίων. ...

... επέστρεψαν στην Κέρκυρα. Έναν χρόνο αργότερα συμμετέχει στην ίδρυση του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου, του οποίου διετέλεσε γραμματέας, ενώ τον Οκτώβριο του ...

... σε διεθνείς διοργανώσεις γενικά φοράνε τα εθνικά χρώματα από κοινού με άλλες αθλητικές ομάδες του ίδιου έθνους. Αυτά τα χρώματα είναι συνήθως τα χρώματα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ethnika


Deutsche Synonyme zu: εθνικά

bundesweit national landesweit landauf, landab überall im Land nationalistisch patriotisch

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15