εγκαταλείπω  (egkatalipo, egkataleipw)  


Beispielsätze εγκαταλείπω

... ισχυρό σεισμό, ενώ η Πύλος και η Θήβα καίγονται και σχεδόν εγκαταλείπονται. Εγκαταλείπονται επίσης οικισμοί στην Τσούγγιζα της Κορινθίας και στα Νιχώρια ...

... στη μαζική παραγωγή, με σκοπό την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, εγκαταλείποντας τις αρχικές διακηρύξεις για μία ολιστική αντιμετώπιση των μορφών τέχνης ...

... κέντρο του ηπειρωτικού κράτους, μεταφέροντας εκεί το βασιλικό παλάτι, εγκαταλείποντας τη μακρά παράδοση της διακυβέρνησης από την πόλη της Πασσαρώνας. Η ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze verlassen

... Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. ...

... Er hat keinen Freund, auf den er sich verlassen kann. ...

... Ich habe meine Tasche im Gepäcknetz liegen lassen, als ich den Zug verlassen habe. ...

Quelle: Wolf, xtofu80, xtofu80


Weiterführende Links

Griechische Definition von εγκαταλείπωεγκαταλείπωWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15