είπως  (ipos, eipws)  


Beispielsätze είπως

Quelle: Wikipedia

... να καταχωρούνται με το ίδιο όνομα. Το είδος αποτελεί την πρώτη βαθμίδα ταξινόμησης των εμβίων όντων. Ένα είδος ή και περισσότερα προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο ...

... είναι ένα παγκόσμια απειλούμενο είδος γλάρου και αποτελεί είδος κορυφαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και γι' αυτά τα είδη δραστηριοποιούνται οικολογικές ...

... λεμούριοι νάνοι και λεμούριοι ποντικοί (32 είδη) Οικογένεια Δωβεντονιίδες (Daubentoniidae): άι-άι (1 είδος) Οικογένεια Λεμουρίδες (Lemuridae): καφέ λεμούριοι ...


Beispielsätze womöglich

Ein starker Mann macht die Dinge womöglich schlimmer, weil er keine Autorität über die Kuckuckskinder erlangt.

Wenn du weiter soviel trinkst, wirst du womöglich als Alkoholiker enden.

Als der erste Jahrestag von Tom und Marias erstem Rendezvous verstrichen war, wurde Toms Mutter allmählich vorsichtig optimistisch, dass womöglich bald eine Hochzeit in Aussicht stehen könnte.

Quelle: Esperantostern, Hans_Adler, brauchinet


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von είπωςείπως

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15