δύω Verb  [dio, thio, dyw]

  Verb
(0)

Etymologie zu δύω

δύω (λόγιο) altgriechisch δύω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu δύω

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐγώ
δύω
δύω
δύοιμι
-
σύ
δύεις
δύῃς
δύοις
δῦε
οὖτος
δύει
δύ
δύοι
δυέτω
ἡμεῖς
δύομεν
δύωμεν
δύοιμεν
-
ὑμεῖς
δύετε
δύητε
δύοιτε
δύετε
οὗτοι
δύουσι(ν)
δύωσι(ν)
δύοιεν
δυόντων / δυέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατομετοχή
δύειν
δύων
δύουσα
δῦον

Griechische Definition zu δύω

δύω [δío] Ρ9α : 1. για τον ήλιο ή για άλλο ουράνιο σώμα όταν εξαφανίζεται, χάνεται κάτω από τη νοητή γραμμή του ορίζοντα. ANT ανατέλλω: Tο χειμώνα ο ήλιος δύει νωρίς, βασιλεύει. Έδυσαν τα αστέρια. Έδυσε το φεγγάρι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback