{η}  δόμηση Subst.  [domisi, thomisi, domhsh]

(0)

Etymologie zu δόμηση

δόμηση Koine-Griechisch δόμησις δομέω altgriechisch δόμος


GriechischDeutsch
Αυτό το βιβλίο βοηθάει να δομήσεις κόσμους.Das Buch hilft, Welten zu bauen.

Übersetzung nicht bestätigt

Πίσω από αυτό είναι ο νομικός κώδικας, έτσι αν θέλεις να το δομήσεις πολύ προσεκτικά, και έτσι οι δημιουργικές κοινές άδειες απογειώνονται, σωστά.Dahinter stehen rechtliche Bestimmungen, wenn man das sehr vorsichtig aufbauen will, und Creative Commons ist sehr populär.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu δόμηση

δόμηση η [δómisi] : (τεχν.) το χτίσιμο, η συνολική κατασκευή ενός κτιρίου: Ελεύθερη / συνεχής / πυκνή / αυθαίρετη δόμηση. δόμηση εκτός σχεδίου. Οι όροι δόμησης των αστικών κέντρων ρυθμίζονται νομοθετικά. Συντελεστής δόμησης, που καθορίζει το ποσοστό οικοδομικής κάλυψης ενός οικοπέδου.

[λόγ. < ελνστ. δόμη(σις) `χτίσιμο΄ -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback